Albert Ferenc utca

Az utcanév története ­­­­

A Lajosvárosban található utca a 19. század egyik jelentős egri tudósának, csillagászának és könyvtárosának a nevét viseli.

Albert Ferenc életrajza

Klagenfurtban született 1811. január elsején. Apja, Albert József Egerben telepedett le. A gyermek Albert Ferenc itt ismerkedett meg Tittel Pál csillagásszal, aki 1824-ben magával vitte a gellérthegyi Egyetemi Obszervatóriumba, ahol kezdetben asszisztensként, majd adjunktusként dolgozott. 1836-tól a pesti Királyi Egyetem Mérnökképző Intézetének tanára. A gellérthegyi Csillagda pusztulása (1849) után állását elvesztette, visszakerült Egerbe.

1852-től az egri Líceum tanára, a Specula vezetője. Kiváló észlelő volt, főleg megfigyelő csillagászattal foglalkozott, asztronómiai tankönyveket is írt. Az egri Csillagda régi műszereivel üstökösöket figyelt meg, pontos földrajzi helymeghatározásokat végzett.

1852 és 1872 között a líceumi könyvtár tudós könyvtárosa. Elkészítette az Egri Főegyházmegyei Könyvtár legfrissebb kötetkatalógusait és statisztikai összesítéseit. Alapos munkáját a mai napig használják a könyv- és könyvtártörténet kutatói.

Számos ismeretterjesztő írást, hírlapi közleményt és népszerűsítő cikket közölt. Ő alapította az Egri Értesítőt, amelynek 1860-ban a szerkesztője is volt. Heves vármegye tanfelügyelőjeként sokat tett a megyei közoktatásügy érdekében. Kéziratban maradt művei: A német irodalom története, Az erőműtan kézikönyve, A szakcsillagászatnak tankönyve, Népszerű csillagtan, valamint 21 kötetet kitöltő jegyzetei. 1868-ban megírta szeretett mestere, Tittel Pál életrajzát.

1883. augusztus 9-én hunyt el Egerben. A lakóházán elhelyezett emléktábla a Bajcsy-Zsilinszky utca nyugati végében, az OTP épületén látható.

Albert Ferencről egy élete utolsó éveiben készült korabeli fénykép is látható az interneten [link].

Albert Ferenc további művei

 • Allgemeiner Briefsteller. Pesth, 1842.
 • Neuestes polytechnisches Recept-Taschenbuch. Leipzig u. Pesth, 1845.
 • A folyó évi július hó 28-án beállandó napfogyatkozásról Eger, 1851.
 • Magyar nyelvtan. Eger, 1853.
 • Német nyelvtan, a magyar tanuló ifjúság számára. Eger, 1853. 
 • Mennyiség- és természettani általános földleirás. (kőnyomat)
 • Magyarország államtana. (kőnyomat.)
 • Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyéknek leírása. Eger, 1868.

Látnivalók

Az utcában műemlék jellegű épületeket nem találunk.


Térkép


Forrás

Irodalom

 • Albert Ferenc (szócikk a Wikipédiából)
 • Albert Ferenc (szócikk Szinnyei József Magyar írók élete és munkái c. művéből)
 • Csillagászati múzeum Egerben
 • Uránia Csillagvizsgáló
 • Antalóczi Lajos: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története. Eger, 1989 (online)
 • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
 • Kelényi Ottó: Az Egri Érseki Liceum csillagvizsgálójának története. Bp., 1930
 • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
 • Vargha Domokosné: Montedegoi Albert Ferenc = A magyar csillagászat klasszikusai (online a Magyar Elektronikus Könyvtárban)
 • Vasné Tana Judit: Albert Ferenc és az egri csillagásztorony. Eger, 2001
 • Vasné Tana Judit: Az egri csillagásztorony: Kiállításvezető. Eger, 2001
 • Zétényi Endre: Albert Ferenc = Az Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve 8. Eger, 1962

Képek

1. kép, Utcarészlet
2. kép, Albert Ferenc arcképe
3. kép, Albert Ferenc, a szerkesztő
4. kép, A Líceum csillagvizsgálója (Szántó György felvétele)
5. kép, Albert Ferenc lakóháza
6. kép, Emléktábla a lakóház falán


Írta és fényképezte: Szabó Mihály