András bíró utca

Az utcanév története ­­­­

Erősen emelkedő, keskeny utca a Sáncban, a Janicsár utcába torkollik. A korábbi neve Ék utca volt.

András bíró életrajza

András bíró életéről nagyon kevés feljegyzésünk van. Születési adatai és életének nagyobb része ismeretlen. Annyi biztos, hogy egyike az 1552-es várostrom hőseinek. A levéltári adatok szerint egy „Andreas literatus de Agria” nevű ember volt az, aki 1549-ben az Egri Völgyben a gabonatizedet szedte, illetve ő volt a felelős Eger gabonadézsmájának a begyűjtéséért is. Nemcsak szedte az adót, hanem fizette is: a belváros Teatrum nevű területéről mintegy 150 liternyi bortizedet kellett befizetnie.

Szerepel Tinódi versében is:

„Ím, az palotákat meg lőnni kezdék,
Holott szegén egri bírót ellövék,
András deák holtig ott jól forgódék,
Vitézökbe sok ott megsebösödék.”

A feljegyzések szerint az első ostrom során a Tömlöc-bástyánál ágyútalálat roncsolta halálra. Feleségének és két árvájának egy öltözet ruhát és 32 forint értékű só kiutalását javasolták.

Részlet Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regényéből

„Az öregen fekete ruha van. Csizmája is fekete.
Dobónak már távolról feltűnt a gyászruha. De hogy a felnémetiek foglalkoztatták, csak akkor látta megint az embert, mikor odaért.
Az egri bíró volt.
- Nini, András deák! - mondotta Dobó a kezét nyújtva.
- Én vagyok - felelte az egri bíró. - Itt hozom az öregharangot. A többit elásattam.
- És ez a két derék fiú?
- Az én fiaim.
Dobó kezet nyújtott azoknak is.
És az ökrök vezetőjéhez fordult.
- Tegyétek le a harangot a templombástya mellé. Kristóf - szólt az apródjának -, mondd meg Mekcsey úrnak, hogy a harangot ásassa el, hogy golyó ne érje.
Tekintete a bíró fekete csizmáján akadt meg.
- Kit gyászol, bátyám?
Az egri bíró a földre nézett.
- A városomat.
És ahogy fölemelte a fejét, tele volt a szeme könnyel.”

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Térkép


Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2., köt. A belterület nevei. Eger, 1973
  • Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX.: Az Egri Dobó István Vármúzeum évkönyve. Eger, 2003
  • Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Bratislava, 1953 [306. p.]
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • Tinódi Sebestyén összes költeménye

Képek

1. kép, Egy régi utcatábla
2. kép, Utcarészlet
3. kép, Utcarészlet
4. kép, Utcarészlet


Írta és fényképezte: Kaposi István