Ankli József utca

Az utcanév története ­­­­

A Baktai útról nyugatra nyíló, nagyobb részben újabban kiépült utca. Nevét az itt lakott Ankli Józsefről, a két világháború közötti egri szakszervezeti mozgalom egyik alakjáról kapta.

Ankli József életrajza

Ankli József 1892-ben született. Kőműves segédlevelét megszerezve bejárta az egész országot, majd Budapesten telepedett le, ahol bekapcsolódott a munkásmozgalomba: a Magyar Építőmunkások Szövetségének lett a tagja.

1918-ban került Egerbe, ahol a Tanácsköztársaság idején az Egri Munkásszázad parancsnoka volt, a proletárdiktatúra bukása után ezért egy év börtönnel büntették. Kiszabadulása után egyik újjászervezője volt az egri szakszervezeti mozgalomnak. Katonaként részt vett a második világháborúban. Szálasi Ferenc hatalomra kerülése után, 1944 októberében Kistarcsára hurcolták, majd Németországba deportálták, ahol 1945-ben elhunyt.

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Térkép


Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2., köt. A belterület nevei. Eger, 1973
  • Csiffáry Gergely: Történelmi emlékhelyek Heves megyében. Eger, 1985
  • Nagy József: Eger története. Bp., 1978

Képek

1. kép, Utcatábla
2. kép, Egy kertvárosi utca
3. kép, Utcarészlet


Írta és fényképezte: Kaposi István