Babócsay Sándor utca

Az utcanév története ­­­­

A Rajner Károly utcából nyíló, a Szépasszonyvölgy utcával párhuzamosan futó utca.

Babócsay Sándor életrajza

1846-ban született Egerben. Elemi iskoláit és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte, majd 1863-tól Budapesten tanult jogot. 1866-ban bírói, majd ügyvédi vizsgát tesz. 1869-től már Eger város főügyésze. 1878-tól az Egri Ügyvédi Kamaránál választmányi póttag, ő töltötte be a fegyelmi bíróság előadói posztját is. 1881-től kamarai ügyész, ezt a tisztségét 1906-ig, Eger város országgyűlési képviselőjévé választásáig viselte. 1893-ban az Egri Nyomda Rt. alakuló ülésén elnökéül választotta. A Hevesvármegyei Hírlapnak 26 éven át volt a főszerkesztője (1893-1919). 1894-ben ő vezette azt a városi küldöttséget, amely Kossuth Lajos temetésére utazott. Társadalmi megbízatásként 1875-ig a kaszinó könyvtárosa is volt.

1908-ban az ügyvédi kamara felvette választmányi tagjai közé, amelynek 1909-ben elnökhelyettese, majd pedig elnöke lett. Erről a tisztéről 1919-ben mondott le, amikor a Kúria ügyvédi tanácsának tagjává nevezték ki. Több évtizedes munkájának elismeréseként 1923-ban magyar királyi kormányfőtanácsossá nevezték ki. 1907. augusztus 18-án, a Dobó-szobor ünnepélyes felavatásán az ünnepi beszédet Babócsay Sándor mondta. 1930-ban halt meg Egerben. Sírja a Hatvani temetőben található.   

Látnivalók

Az utcában műemlék épületeket nem találhatunk.


Térkép


Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
  • Guszmanné Nagy Ágnes – Miskolczi László – Petercsák Tivadar (szerk.): Az egri hóstyák. Eger, 2007
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • Renn Oszkár (szerk.): Egri séták nemcsak egrieknek. I. köt. Eger, 2010

Képek

1. kép, Utcarészlet
2. kép, Utcarészlet


Írta és fényképezte: Szabó Mihály