Berzeviczy Gizella utca

Az utcanév története  ­­­­

Új kialakítású utca a Vécsey-völgyben, a Bolyki Tamás utca folytatása kelet felé.

Berzeviczy Gizella életrajza

1878. január 15-én született Csákváron. Budapesten 1902-ben végezte el az egyetemet, majd több helyen tanított az országban. Aradon ismerkedett meg a munkásmozgalommal. Részt vett a Tanácsköztársaság eseményeiben, Budapesten az Erzsébet Nőiskola igazgatója lett, de aktívan dolgozott a pedagógusok továbbképzése területén is. Egerben 1919. június 10-én politikai tanfolyamot indítottak a pedagógusok számára, amelynek egyik vezetője Berzeviczy Gizella volt.

A Tanácsköztársaság alatt kifejtett tevékenységéért 1920-ban nyolc éves börtönbüntetést kapott, aminek letöltését a márianosztrai fegyházban kezdte meg. 1922-ben egy fogolycsere-egyezmény során a Szovjetunióba került, ahol 1940-ig Odesszában tanított. A második világháború éveiben a fogolytáborokban tanfolyamokat tartott, részt vett az antifasiszta propaganda terjesztésében.

1945 után hazatért, sajtó alá rendezte börtönéveiről írott visszaemlékezéseit, amely 1953-ban jelent meg. Budapesten hunyt el 1954. január 10-én.

Az Egri Tanárképző Főiskola 1967-ben átadott egyik kollégiumát a Leányka úton 1970. április 25-én Berzeviczy Gizelláról nevezték el. 

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Forrás

Irodalom

  • Berzeviczy Gizella (Szócikk a Magyar életrajzi lexikonból)
  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2., köt. A belterület nevei. Eger, 1973
  • Nagy Sándor: Eger története. Bp., 1978
  • Somos János (et al.) (szerk.): Az Egri Tanárképző Főiskola évkönyve (1967-1968). Eger, 1968
  • Szőkefalvi-Nagy Zoltán (et al.) (szerk.): Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola évkönyve (1969-1970). Eger, 1970

Képek

1. kép, Utcarészlet
2. kép, A főiskolai kollégiuma 1967-ben
In.: Somos J. i. m. 13. p.
3. kép, Újsághír (Népújság, 1967. nov. 2.)
4. kép ,A kollégium napjainkban


Írta és fényképezte: Kaposi István