Blaskovics Gyula utca

Az utcanév története ­­­­

A Blaskovics Gyula utca a Hatvani hóstya városrészben található, a Koháry és a Rajner Károly utcát köti össze. Az 1943-as városi térképen még Brezovay útként szerepelt.

Blaskovics Gyula életrajza

Heves vármegye főispánja 1807-ben született, 1850-ben halt meg Pestbényén.

Blaskovics Gyula életútját végigkísérte a hazáért vívott küzdelem. A nehéz időkben is kiállt a nemzet érdekei mellett. 1848-ban úgy nyilatkozott „hogy ő a körülmények fontosságáról, s a nemzet veszéllyel fenyegető minden napi események komoly, s polgári aggodalomra méltó színezetétől áthatva, mint egyszerű polgár, mint egyszeri Nemzet őr, vállalkozó polgár társaival egyetemben Kulára fog menni vívandó ott a hazáért, s meghalni örömmel ott, ha kell a Nemzet boldogságáért”.

Pályafutása alatt sok fontos tisztséget töltött be. 1831-ben Heves megye táblabíráját, majd szolgabíráját tisztelhetjük benne. 1837-ben megválasztották a tarnai járás főszolgabírójává, majd 1845-ben az Eger város másodalispánja tisztséget is a magáénak tudta. 1848/49-ben tagja volt a bizottságnak, mely a szabad sajtó megóvásáért emelte fel hangját. 1848. június 2-án a vármegye első alispánjának választották. Ebben az évben az Egri Kaszinó elnökségi tisztségét is betöltötte. 1848 végén lemondott tisztségéről. 1849 májusában kinevezték főispánnak.

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Térkép


Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2., köt. A belterület nevei. Eger, 1973
  • Kiss Péter: Az 1848/49-es események egri vonatkozású résztvevői. Eger, 1998
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007

Képek

1. kép, Utcarészlet


Írta és fényképezte: Zay Mária