Bolyki Tamás utca

Az utcanév története ­­­­

A Bolyki Tamás utca a Zoltay utcából nyílik a Sáncban, a Vécsey-völgy utcával párhuzamosan fut kelet-nyugati irányban.


Bolyki Tamás életrajza

Az utca névadója az 1552. évi Eger vár ostromakor életét áldozta a vár védelméért vívott csatában. A várvédő Bolyok községből, kisnemesi családból származott. Mára a község összenőtt Ózddal, s mint városrésszel találkozhatunk a településsel.

A hős hadnagy Borsod vármegyéből 50 gyalogos katonával sietett Dobó István várkapitány felhívására. A külső várban, a Bebek-toronyban teljesített szolgálatot. Az ágyúzás során megrongálódott várfalak javítási munkálatai során eltalálta egy golyó. A nemes várvédő tiszteletére nevezték el halálának helyszínét Bolyki-toronynak.

A végzetes napról így emlékeznek különböző irodalmak:

Bolyky Tamás halála: Bolyky Tamás és emberei a szeglettoronynál végezték a helyreállítási munkákat. Erősen lőtték őket a tüfenkcsik, de ők is viszonozták a tüzet, sőt tüzes bombákat is szórtak rájuk. Azonban amikor Bolyki egy gerendát vett fel, hogy a repedésbe helyezze lövés érte és "hamar meghótt vala". Ezt a tornyot aztán őróla nevezték el és egész fennállása idején így is hívták.” [lásd. Az 1552-es török hadjárat…]

„19 napon át történt szakadatlan lövés után, szent Mihály napján intézték a törökök az első nagy rohamot a vár ellen. A már emlitett pontokon sikerült a támadásra alkalmas réseket töretni a falakban, s igy e napon kora hajnalban előkészitett támadási terv szerint, a nap legelső sugarára, óriási lármával törtek elő rejtett sánczaik árkából a falak tátongó réseire. A küzdelem két ponton folyt leghevesebben. A keleti részen az ugynevezett Bolyki bástyánál melynek falát Bolyki Tamás vére festé be, kit épen az ostrom előtti napon ott vitézkedve teritett le egy gyilkos golyó, s emlékét megőrzé a kegyelet a bástyának nevére történt megörökitésével...” [lásd. Szederkényi]

A várban emléktáblát helyeztek el az 1552. évi ostromban résztvevő egri várvédő katonák neveivel, valamint az elesettek hamvait tartalmazó szarkofágok is itt találhatók.

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Forrás

Irodalom

Képek

1. kép, Utcarészlet


Írta és fényképezte: Zay Mária