Bolyki Tamás utca

Az utcanév története ­­­­

A Bolyki Tamás utca a Zoltay utcából nyílik a Sáncban, a Vécsey-völgy utcával párhuzamosan fut kelet-nyugati irányban.


Bolyki Tamás életrajza

Az utca névadója az 1552. évi Eger vár ostromakor életét áldozta a vár védelméért vívott csatában. A várvédő Bolyok községből, kisnemesi családból származott. 

Borsod vármegyéből 50 gyalogos katonával sietett Dobó István várkapitány felhívására. A külső várban, a Bebek-toronyban teljesített szolgálatot. Az ágyúzás során megrongálódott várfalak javítási munkálatai során eltalálta egy golyó. A nemes várvédő tiszteletére nevezték el halálának helyszínét Bolyki-toronynak.

A végzetes napról így emlékeznek különböző irodalmak:

Bolyky Tamás halála: Bolyky Tamás és emberei a szeglettoronynál végezték a helyreállítási munkákat. Erősen lőtték őket a tüfenkcsik, de ők is viszonozták a tüzet, sőt tüzes bombákat is szórtak rájuk. Azonban amikor Bolyki egy gerendát vett fel, hogy a repedésbe helyezze lövés érte és "hamar meghótt vala". Ezt a tornyot aztán őróla nevezték el és egész fennállása idején így is hívták.” [lásd. Az 1552-es török hadjárat…]

„19 napon át történt szakadatlan lövés után, szent Mihály napján intézték a törökök az első nagy rohamot a vár ellen. A már emlitett pontokon sikerült a támadásra alkalmas réseket töretni a falakban, s igy e napon kora hajnalban előkészitett támadási terv szerint, a nap legelső sugarára, óriási lármával törtek elő rejtett sánczaik árkából a falak tátongó réseire. A küzdelem két ponton folyt leghevesebben. A keleti részen az ugynevezett Bolyki bástyánál melynek falát Bolyki Tamás vére festé be, kit épen az ostrom előtti napon ott vitézkedve teritett le egy gyilkos golyó, s emlékét megőrzé a kegyelet a bástyának nevére történt megörökitésével...” [lásd. Szederkényi]

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Forrás

Irodalom

Képek

1. kép, Utcarészlet


Írta és fényképezte: Zay Mária