Dobó István utca

Az utcanév története  ­­­­

Eger egyik legrégibb utcája, amely a Dózsa György tértől a Servita utcáig húzódik a vár alatt. A középkorban a vár védhetősége miatt beépítetlen terület volt. A 17. század, vagyis a török uralom végén természetesen Török utcának hívták. A 18. században neve: Váralja utca. Jól mutatja Eger újkori történetét a név változása, ahogyan nem véletlenül nevezték a polgárosodó Eger Dobó utcáját Német utcának – a vár alatt laktak a német iparosok, kereskedők. A 18. században a püspökök által támogatott művészek a város nyugati részén, a mai Bródy Sándor utca környékén éltek.

Látnivalók

DOBÓ U. 1. SZ.
Utl-Keresztény-ház

A hagyomány egy nagyon régi török házról beszél, amely Holl Tamás szabómesteré volt a 18. század közepén. Adatok alapján annyit tudunk, hogy az emeletes lakóház 1772-ben épült, Holltól Utl Antal rostacsináló vásárolta meg. Később generációkon át szűcsmesterek lakták a házat, amely 1877-ben kerül Keresztény Imre tulajdonába. Az ő családja birtokolja egészen 1935-ig.

DOBÓ U. 3. SZ.
Utl-Nagyfejeő-ház

A telek és a rajta álló régebbi ház eredetileg Hofner Antal puskacsinálóé volt. A mai barokk polgárházat Utl Antal építtette 1773-ban, az építője feltehetően az idősebb Zwenger József egri kőművesmester volt. Később tulajdonosa volt Czepetz József szenátor, Jalomitsek Ferenc sebészorvos, majd a 19. század közepén Nagyfejeő Mihály városi sebész. A 20. század első felében az izraelita hitközségé, majd 1952-ben államosítják.

DOBÓ U. 5. SZ.
Valner-ház

L-alaprajzú későbarokk lakóház, amely 1754-ben Valner József kőművesé volt. 1777-ben Reimann Frigyes „piktortól” a Stolcz családhoz kerül. Kalaposok és festők birtokolják, majd 1887-ben Hibay György orvos tulajdonába kerül. Az ő örököseié, egészen az államosításig. Udvari homlokzata még Valner idejéből való, a 18. század közepéről, kapuzata a század végéról.

DOBÓ U. 10. SZ.
Paplanos-Najman-ház

Befelé U-alaprajzú, emeletes, kora klasszicista lakóház, a kapu zárókövén az 1708-as évszám látható. 1711-ben már Paplanos Péter paplankészítőé és örököseié, 1795-ben vásárolja meg Najman József bodnármester, aki nagyszabású átalakításokat végeztet az épületen 1798-ban. Nem kizárt Voit Pál szerint, hogy a zárókövön valójában az 1798-as évszám szerepelt, csak utána átvésték.

DOBÓ U. 11. SZ.
Duzi-ház

Az emeletes polgárházat 1772-ben feltehetően az idősebb Zwenger József építette. Az évszám a kocsikapu szépen faragott rokokó zárókövén olvasható. Duzi Demeter rác kereskedő 1771-ben vásárolta meg az ingatlant, ő építtette a mai házat. Az emeletet a 19. században építették rá. Régebbi tulajdonosai rác kereskedők voltak, a 20. században Kalmár Gáspár „mézesbábosé”, majd 1936-tól Besznyák István orvosé.

DOBÓ U. 18. SZ.
Wittmann-ház

Egyszerű, emeletes barokk lakóház, amelyet a 19. században alaposan átalakítottak, a neoreneszánsz stílusú hat emeleti ablak is ebből az időszakból származik. A 18. század közepén Prószik Antal üvegesmesteré, az ő özvegye ment férjhez Wittmann János képíróhoz. Később bádogosok, szűcsök és más iparosok lakják.

DOBÓ U. 21. SZ.
Droschel-ház

1798-ban építette korai klasszicista stílusban Francz József püspöki építőmester Droschel (Trossel) Tóbiás cipészmester számára. Későbbi tulajdonosai között is több cipészt találhatunk.

DOBÓ U. 22. SZ.
Schauffler-ház

Ez is klasszicista stílusú emeletes lakóház. A ház már 1755-ben Schauffler József pallér tulajdona, ő tervezte a minorita templom kupoláját.

DOBÓ U. 24. SZ.
Fraindentaller-ház

A ház emeletes homlokzata, amely követi az utca hajlását, későbarokk stílusú, 1807-ben épült. Építtetője Fraindentaller Anna, egy szűcsmester felesége volt.

DOBÓ U. 26. SZ.
„Nagy Liter”-ház

A Dobó tér felé néző barokk ház homlokzata klasszicista stílusú. 1765-ben már fogadóként szolgált, a ház Izmir György kávés tulajdona. Később fésűsök és szűcsök lakják, majd 1843-tól kocsmárosok birtokolják. Még a 20. század közepén is működött az épületben a Nagy Liter-hez címzett vendéglő. Régen a telek déli részén vezetett egy gyalogösvény, amelyen a vár Varkocs-kapujához lehetett feljutni.

DOBÓ U. 28. SZ.
Zelenka-ház

A későbarokk, emeletes lakóház 1780 körül épült, akkor tulajdonosa Hornyacsek Pál szűrszabó volt. A csehországi származású könyvkötő, Zelenka János 1788 táján érkezett Egerbe, a házat 1798-ban vásárolta meg. Utána özvegye birtokolja, aki folytatta férje iparát 1851-ig. 1845-ben is egy könyvkötő volt a ház bérlője, Kupfer Jakab.

DOBÓ U. 29. SZ.
Lipóczy-Szarvas-ház (lebontották)

A barokk lakóházat a Heves megye műemlékei című kötet összeállításakor a szerzők még láthatták, de 1965-ben a műemlékjegyzékből törölték, majd 1966-ban egy társasház épült a helyén.


Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
  • Bardoly István – Haris Andrea: Magyarország műemlékjegyzéke: Heves megye. Bp., 2005
  • Breznay Imre: Eger a XIX. században. Eger, 1995
  • Gerő László: Eger. Bp., 1957
  • Pécsi István: A képíró módos özvegyet választott = Ódon házak, hajdanvolt egriek. Bp., 1986. p. 171-173.
  • Voit Pál: Heves megye műemlékei II. Bp., 1972

Képek

1. kép, Utl-Keresztény-ház (1. sz.)
2. kép, Utl-Nagyfejeő-ház (3. sz.)
3. kép, A 3. sz. lakóház ablakai
4. kép, Valner-ház (5. sz.)
5. kép., Balra a Paplanos-Najman-ház (10. sz.)
6. kép, Az évszám a Paplanos-Najman-ház kapuján
7. kép, A 12. sz. lakóház (Palóc népművészeti tárlat)
8. kép, Utcarészlet
9. kép, Wittmann-ház (18. sz.)
10. kép, Duzi-ház (11. sz.)
11. kép, Nehezen, de kivehető: 1772 (A Duzi-ház kapuja)
12. kép, Droschel-ház (21. sz.)
13. kép, Zelenka-ház (28. sz.)
14. kép, Utcarészlet 


Írta és fényképezte: Kiss Dávid