Fügedy János utca

Az utcanév története ­­­­

A Tetemvár utcából nyíló kis zsákutca, 1927-ben kapta mai nevét.

Fügedy János életrajza

Eger másodvárnagyának, Noszvaj urának születési adatai nem ismertek. Források elsősorban az 1552-es ostrommal kapcsolatban vannak, mert Fügedy vezette a káptalan 27 főből álló csapatát. Tinódi szerint:

„Csak Figedi Jánost lovag gyalogval
Bocsáták csak huszonheted magával.”

A hadnagyot Dobó Bornemissza Gergellyel, Pethő Gáspárral és Zoltay Istvánnal a vár egyik gyenge pontja, a külső vár védelmére rendelte. A csatában ő is megsebesült:

„Mel igen az három hadnagy forgódék,
Gergel deák jobb keze sebösödék,
Jó Zoltai István es sebben esék,
Figedi Jánosnak fogát kiüték.”

Szeptember 9-én éjszaka a védők egy kisebb egysége sikeresen megtámadta a Maklárnál pihenő török előőrsöt. A 90 gyalogosból és kevés lovasból álló alakulatot Bornemissza Gergely, Pethő Gáspár, Zoltay István és Fügedy János vezették. Részt vett a szeptember 19-i kitörésben is, amikor a Boldogasszony-templomnál lévő török ágyúállásokat egy váratlan támadással használhatatlanná tették.

Amikor az ostrom után Bornemisszát elfogták a törökök, Fügedy embereivel a várba vonult, ahol 1554 őszén a királyi biztos az erődítmény prefektusává nevezte ki. 1555-ben a vár másodvárnagya. 1557-ben a Piac utcán lakott egy adóösszeírás szerint.

Fügedy támogatta a reformációt, protestáns papot is hozatott a városba. 1558. január 8-án Miksa császártól megkapta Noszvaj faluját. 1566. december 29-én halt meg.

Részlet Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regényéből

„– Hát nem jön a segítség?
Dobó felelet helyett a levegőbe legyintett. Aztán a körülötte álló tisztekhez fordult. Bemutatta nekik Gergelyt. A király hadából már ott volt Zoltay, akivel Gergely Budán ismerkedett meg ezelőtt tizenegy esztendővel. Most is olyan szőke és nyúlánk, víg ember, és még szakállt se visel, tehát nőtlen.
Aztán ott volt Pető Gáspár, egy gyors kezű, apró ember, aki szintén a király hadából való, s nagyságos címet visel. Egy farkas-üstökű, de kék szemű legény állt Pető mellett. Az is melegen megszorította Gergelynek a kezét:
– Fügedy János vagyok, a káptalan hadnagya.
Gergely ránéz.
– De ismerős vagy nekem, kedves öcsém!
Amaz vállat vont, s mosolygott.
– Nem emlékszem.
– Nem te adtál-e nekem ökörfület Erdélyben?
– Ökörfület?
– Azt. Mikor Fürjesnek az esküvője lett volna, hátul a konyhaudvaron.
– Lehet, mert csakugyan én osztogattam ott az apródoknak mindenfélét.
– Remélem, most visszaszolgálom.
– Hogyhogy?
– Kapsz érte basafület.”

Látnivalók

Az utcában nem található műemlék épület.


Térkép


Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
  • Csiffáry Gergely: Az 1552-es egri várvédő hősök névsora, sorsuk és az „egri név” = Agria XXXIX.: Az Egri Dobó István Vármúzeum évkönyve. Eger, 2003
  • Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Bratislava, 1953 [258. p.]
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • Nagy József: Eger története. Bp., 1978
  • Sugár István: Az egri vár és viadala. Bp., 1971
  • Tinódi Sebestyén összes költeménye


Írta és fényképezte: Barta Márton