Gerl Mátyás utca

Az utcanév története

A Gerl Mátyás utca keskeny gyalogút, alig pár házzal. A Centrum áruház Dobó téri bejáratának jobb oldalán található. Valójában a Dobó térről nyílik és a patakpartig tart, elvezet egészen a Mecset utcába. Az utca jelenlegi nevét a II. világháború után kapta.

Régebben nevezték Meszes köznek, még előbb Patakra járó utcának. 1933-ban írta Breznay Imre, hogy „A mészárszékek a mai Meszes-közből nyúltak át a Kossuth Lajos térre…”. 1787 körül ez a rész kötötte össze a Piacteret a Minaret környékével az Eger-patakon átvezető fahíddal. A nyugati részén állt a ma már lebontott Angyal vendéglő, majd később itt kapott helyet az Állami Áruház.

Gerl Mátyás életrajza

Gerl Mátyás (Matthias Franz Gerl) Klosterneuburgban született 1712. április 1-én és Bécsben halt meg 1765. március 13-án. Elsősorban építészként vált ismertté, kamarai, polgári, egyházi épületek tervezőjeként. Nevéhez fűződik a neulerchenfeldi templom homlokzatának elkészítése, közreműködött a Böhmische Hofkanzlei bővítésében, irányította a bécsi Maria Treu templom munkálatainak befejezését.

Helyi vonatkozásban bizonyíthatóan Gerl egyetlen munkája Egerben a Megyeháza a Kossuth Lajos utcában, mely 1748-tól 1756-ig (Kiss Péter szerint 1747-1760 között) épült a régi püspöki Fekete Sas fogadó helyén. Barkóczy püspök nevéhez az Egerben töltött tizenöt év alatt csak ez az egy építkezés fűzhető. A kétemeletes középület homlokzatán kapott helyet középen a régi Magyarország címere, jobb oldalon Heves megye címere, baloldalon a püspöki címer. Az U-alakú épület túlnyomó része időre elkészült, csak az udvari rész és a börtönépület építését folytatták tovább. Az április 26-i egri közgyűlés megnyitóját már itt tartották. 1758-61 között Fazola Henrik megbízást kapott két díszes rokokó kapu elkészítésére. Később az épület kiegészült egy emeleti résszel, melyet 1838-39-ben építettek.

A Megyeháza udvarán található az egykori megyei börtön épülete, melynek falán dombormű-kálvária emlékeztet az itt folyó kivégzésekre. A börtönépületet Gerl Mátyás unokaöccse, Gerl József tervezte, elkészülte 1764-69-re tehető. Jelenleg ezen a helyen működik a Heves Megyei Sportmúzeum.

Tévesen Gerl Mátyásnak tulajdonították a Minorita-templom, a Kispréposti palota, a felsőtárkányi Fourcontrasti tervezését is. Ma már tudjuk, hogy ezek közül egyik sem fűződik a nevéhez.

Barkóczy Ferenc 1761-ben Gerl Mátyást bízta meg az Egerben létrehozni kívánt egyetem épületének megtervezésével. Mivel Barkóczy még ebben az évben elhagyta a várost, a terv megvalósítása utódjára, Eszterházy Károlyra maradt. Eszterházy és Gerl eleinte sikeresen együttműködött az egri Líceum terveinek elkészítésében. Az építész Egerbe már kész tervekkel érkezett, s megkezdte az építkezést a mai Líceum épületének helyén, ahol ekkor még egy félbehagyott plébánia romjai álltak. A nagyszabású tervben könyvtár, múzeum, csillagásztorony építése is szerepelt. Miután ellentét támadt Gerl Mátyás és Eszterházy között, az építkezés vezetését a püspök 1764-től Fellner Jakabnak adta át. Gerl sérelmei igazolását kérte a Bécsi Építészeti Akadémiától, ők terveit megfelelőnek tartották.

 Gerl Mátyás helyett tehát Fellner Jakab vette át a munkát, de az eredeti tervek lényegében megmaradtak, csak annyiban módosult az elképzelés, hogy az épület magasabb lett az eredetileg tervezettnél. Mivel Fellner az építkezés befejezése előtt elhunyt, utódja Grossmann József vette át a munkálatok irányítást. Miután elkészült az épület, a Líceum dísztermének kifestését még Hell Miksa ajánlása alapján Franz Sigrist bécsi festőre bízták.

Látnivalók

A Gerl Mátyás utca keleti sarkán levő barokk épület 1944-ben elpusztult, majd Hevesi Sándor tervei szerint épült újjá. Egykor görög és rác kereskedők lakták.

GERL MÁTYÁS U. 2. SZ.
Lakóház

1860 körül épült romantikus stílusban, ma a Francesco Kávéház- és Étteremnek ad otthont.         

GERL MÁTYÁS U. 4. SZ.
Lakóház

Romantikus stílusban épült a 18. sz. második felében, Dobó téri homlokzattal. A házat a Csepregi család építtette s tulajdonukban volt 1785-1809-ig. Később Volenszky László piktor, ezt követően Perger Mátyás kocsmáros vásárolta meg. Plank Kálmán alakíttatta ki az 1880-as évek végén az épület külső részének romantikus homlokzatát.


Térkép

Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
  • Bardoly István – Haris Andrea: Magyarország műemlékjegyzéke: Heves megye. Bp., 2005
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • Nagy József: Eger története. Bp., 1978
  • Voit Pál: Heves megye műemlékei II. Bp., 1972
  • Wellner István: Eger. Bp., 1987

Képek

1. kép, Gerl Mátyás utcai sarokház
2. kép, A sarokház északról
3. kép, Belső udvar


Írta és fényképezte: Molnár Katalin