Gorove László utca

Az utcanév története

Az utca nevét Gattáji Gorove László iránti tiszteletből kapta, aki Egerrel kapcsolatos várostörténeti írásairól ismert. Egerben a Gorove Lászlóról elnevezett kanyargós utca a Kisasszony temetőnél található.

Gorove László életrajza

Gorove László szülőhelye Szamosújvár, ahol 1780. június 2-án látta meg a napvilágot. Édesapja a város főbírája, kormánybiztos. László Kolozsváron filozófiát tanult, majd 1800-tól Pesten folytatott jogi tanulmányokat. Bár nem kapcsolódott szorosan a tanulmányaihoz, mégis itt tett szert magyar és német irodalmi ismereteire is. Tanulmányait egy évig folytatta, majd 1801-ben apja halála után félbeszakította, hogy átvegye a birtok irányítását.

Az írást gazdálkodás közben sem hagyta abba, Budán 1806-ban megjelent a Jeczid és Haba című szomorújátéka, majd egy év múlva Az érdemes kalmár. Első regényét 21 éves korában írta Jegyesek Carthagóban címmel, mely megjelenése 1807-ben szintén Budához köthető.

1810-ben elköltözött Erdélyből, új lakhelyéül az Alföldet választotta. Táblabíráskodott több megyében és királyi adományként megkapta Gattája (ma Gátalja) községet, innen származik előneve. (A településen 2002-ben alapították a Gorove László Társaskör nevű magyar kulturális egyesületet.)

Számos írása jelent meg a Tudományos Gyűjteményben. Ezek közül Eger város számára különösen jelentős az 1826-os III., IV., X., XI. és az 1828-as VII. és IX. rész, mert ezen írásai a várost érintő témákban íródtak. A Magyar Tudományos Társaság 1835. szeptember 14-én levelező tagjává választotta. 1839-ben testvérével, Gorove Istvánnal együtt 1000 Ft-os jutalom-alapítványt hozott létre széptani és művelődéstörténeti művek jutalmazására, ennek kezelésével az Akadémiát bízta meg. Még ebben az évben március 11-én rövid betegség után elhunyt. 

Egyik legfontosabb műve (az egri helytörténészek számára mindenképpen) az Eger városának történetei című munkája, amely először a Tudományos Gyűjteményben jelent meg, de 1876-ban az Érseki Lyceumi Nyomda külön kötetben is kiadta. Ezt a Gorove-művet jelentette meg az egri Líceum Kiadó reprintben 2011-ben. A könyvhöz Dr. Nagy József főiskolai tanár írt előszót.

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Térkép


Forrás

Irodalom

  • Gorove László (Szócikk a Wikipédiában)
  • 1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt megemlékezések
  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
  • Benkóczy Béla: Töredékek a régi időkből: Novellák, harctéri emlékek, anekdoták és régi egri helytörténeti históriák.  Érd, 2010
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • Eger városának történetei (e-könyv)

Képek

1. kép, Utcarészlet
2. kép, Utcarészlet
3. kép, Utcarészlet
4. kép, Az Eger városának történetei c. mű reprintje (Líceum Kiadó)

Írta és fényképezte: Molnár Katalin