Hell Miksa utca

Az utcanév története 

A Hell Miksa utca a Hadnagy utcából elágazó, az M 25-ös út nyomvonalán, a Tinódi utca folytatásában található, melyben túlnyomórészt lakótelepi házak vannak, régebbiek és viszonylag új építésűek, az újabbak társasház jellegűek. Kellemes környezetet biztosít a házak mellett található tágas zöld terület mindkét oldalon fasorral. Az utca végén derékszögben folyik az Eger patak. Az emeletes házakból remek kilátás nyílik az Eger patakon túli területre, mely kisebb-nagyobb kertes családi házakból áll.

Hell Miksa életrajza

Maximilian Höll (a Hell nevet 1760-tól használta) Selmecbánya-Szélaknán született 1720. május 15-én szegény bányászcsaládban, 22 testvére volt. 1738-ban Zsolnán, majd 1741-től a bécsi egyetemen tanult. 1744-től  matematikával foglalkozott, majd Francz József mellé került tanársegédnek, ekkor kezdett csillagászati megfigyeléseket végezni. 

1745-ben Lőcsén tanított, 1748-tól Bécsben teológiát tanult, majd 1751-ben Zsolnára hívták. Felkérték a nagyszombati csillagda újratervezésére és az építkezés irányítására. 1752-ben Kolozsvárott az egyetemen matematikát és csillagászatot tanított, majd 1755-től a bécsi egyetem csillagdáját igazgatta.

Eszterházy 1762-ben határozta el, hogy egyetemet épít, ezen belül csillagdát. Felkérte a tervezésére Hell Miksát, aki már 1762-ben munkához is látott.  Fellner Jakab 1765 májusában jelölte ki a csillagda helyét, 1773 tavaszára el is készültek a meridiánterem boltozatai. Hell írta elő, hogy a nyílások hol helyezkedjenek el a napsugár beesési szögének megfelelően. Az eredeti terveket úgy módosította, hogy camera obscura (sötétkamra) és obszerváló helyiség is legyen.

1774-ben írt levelében ezt olvashatjuk: „Semmit sem óhajtok jobban, minthogy ezzel (a Specula építésével) hasznára legyek hazámnak.”

1776. május 17-én Hell Miksa tanítványával együtt érkezett Egerbe. Először a nyugati teremben tűzték ki a délvonalat, a Linea Meridionalist, ehhez quadránst és ingaórát használtak. A délvonalon minden napfényes délben megfigyelhető a napsugár beesése, mely az egri valódi delet jelzi.  Meghatározta Eger földrajzi szélességét is, ezen munkájáról az 1780-as csillagászati évkönyvben számolt be.

1778-ban elkészítette a csillagda részére a mozgatható kupola mintáját. Az emeleten helyet kapott még a sötétkamra, melybe panoráma periszkópot szereltek. Ez lett Magyarország harmadik csillagvizsgálója, magassága mintegy 53 méter. A megbízó és a kivitelező kiterjedt levelezést folytatott, az egri Főegyházmegyei Levéltár Hell Miksa 28 olyan levelét őrzi, amelyet Eszterházy Károlyhoz intézett. (Néhány művét és levelét a Magyar Elektronikus Könyvtárban elolvashatjuk.)

Egri munkáját befejezve Bécsbe ment vissza, hogy folytassa kutatómunkáját és a tanítást. Annyira szerette a hivatását, hogy annak lett az áldozata. A Bécsbe érkező török követ nagy érdeklődést mutatott a helyi csillagvizsgáló iránt, a kalauzolását Hell Miksa magára vállalta. A tájékoztatás alapos volt, sokáig tartott, Hell tüdőgyulladást kapott, mely halálát okozta 1792. április 18-án.

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Forrás

Irodalom

 • Hell Miksa (Szócikk a Wikipédiában)
 • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
 • Bartha Lajos: Az egri „csillagásztorony” két évszázada =  Élet és Tudomány, 1977/10. sz.
 • Bartha Lajos: Az egri Specula és a Csillagászati Múzeum = Föld és Ég, 1989/3. sz.
 • Bartha Lajos – Hegyessy Péter: Az egri „csillagásztorony” új múzeuma =Föld és Ég, 1966/3. sz.
 • Hetesi Zsolt: Hell Miksa és Sajnovics János nyomában = Természet Világa, 2004/11. sz. [online]
 • História – Tudósnaptár (Hell Miksa) [elektronikus dokumentum]
 • Kelényi B. Ottó: Az egri Érseki Lyceum csillagvizsgálójának története. Bp., 1930.
 • Keszthelyi Sándor: Hell Miksa sírjánál jártam = Meteor, 1989/12. sz. [online]
 • Keszthelyi Sándor: Napórák Magyarországon. Bp., 1998 [online]
 • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
 • Petz Erika: A Vénusz-átvonulás és nyelvünk finnugor rokonsága: Hell Miksa és Sajnovics János expedíciójáról = Természet Világa, 2004/5. [online]
 • Szenkovits Ferenc: Hell Miksa [elektronikus dokumentum]
 • Vargha Domokosné: A hajdani osztrák birodalom obszervatóriumai = Élet és Tudomány, 1994/8. sz. [online]

Képek

1. kép, Hell Miksa
2. kép, Sétány a patak mentén
3. kép, Utcarészlet
4. kép, A lakótelep
5. kép, Zöldterület a Hell utcában

Írta és fényképezte: Molnár Katalin