Hevesi Sándor utca

Az utcanév története

A Hajdúhegyen található észak-déli irányú utca névadója Hevesi Sándor építészmérnök.  

Hevesi Sándor életrajza

Hevesi Sándor Egerben született 1902. július 23-án, apja vármegyei főjegyző volt. A Dobó István Gimnáziumban érettségizett 1920-ban, majd a József Nádor Műegyetemen 1926-ban építészmérnöki diplomát szerzett. Budapesten, a neves Wälder Gyula építési irodájában kezdett dolgozni, majd 1928-ban visszatért szülővárosába.

Egerben a Városi Mérnöki Hivatalnál kapott állást. 1929 decemberében a városi képviselőtestület főmérnökké nevezte ki. Több épület tervezése és építése fűződik a nevéhez: pl. a Lajosvárosi templom, a Petőfi téri Vízmű. Az egri egyházmegyében templomokat, kápolnákat és plébániákat is tervezett neobarokk stílusban.

1940-ben „Eger város örökös főmérnöke” lett. 1944-től az Egri Egyházmegyei Egyházművészeti Bizottság tagja. A háború után a károk helyreállítását irányította, majd 1950-ben a Magasépítő Nemzeti Vállalat főmérnöke.

Összegyűjtötte a megőrzendő épületek adatait, az ő javaslatára több műemlék épületet táblával is megjelöltek. 1958-ban az ő kezdeményezésére határozat született az Egri Műemléki Bizottság létrehozásáról. Kutatta a műemléképületek történetét, kutatásai eredményeivel az egriek a Népújság cikkeiben találkozhattak. A ferencesek templomának 1967-es felújításakor felfedezett kripta feltárásánál is közreműködött.

Már 1945 előtt is segítette a várban megkezdődött ásatásokat. Térképeket rajzolt, részt vett a felmérésekben. Közreműködött az 1930-as évek közepén a Pataki János Vidor által a várról összeállított képes album fényképeinek az elkészítésében.

Amatőr filmfelvételeiből néhány éve a városi televízió készített összeállítást. A 30-as években forgatott fekete-fehér filmek a város múltjának pótolhatatlan dokumentumai, mert Hevesi Sándor megörökítette (többek között) a Nagytemplom 1939-es felújítását (a templom tornyából is készített felvételeket), a Lajosvárosi templom felszentelésén Kriston Endre püspök alakját. De bemutatta a Rozália-temetőben található kápolna vagy a bervai cserkészpark építését is.

Ő irányította az ipartelepek kiköltöztetését a belvárosból. Osztályvezetősége idején készült el a strand környékének rendezési terve és a Hadnagy utcai lakótelep. Szívügye volt az idegenforgalom támogatása. Társszerzője volt a Heves Megyei Idegenforgalmi Hivatal által több kiadásban is megjelentetett Eger című munkának.

1985. április 11-én hunyt el, a Hatvani temetőben nyugszik. A Kisfaludy utca keleti végében lévő lakóházát lebontották.

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Térkép


Forrás

Irodalom

  • Hevesi Sándor (Szócikk a Magyar katolikus lexikonból)
  • Berzy Piroska – Petercsák Tivadarné – Hernádi Ferenc (szerk.): Az Egri Dobó István Gimnázium jubileumi évkönyve az iskola fennállásának 100. évében. Eger, 1990
  • Guszmanné Nagy Ágnes – Miskolczi László – Petercsák Tivadar (szerk.): Az egri hóstyák. Eger, 2007
  • Guszmanné Nagy Ágnes (szerk.): Eger. Bp., 2001
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • Pécsi István: Ódon házak, hajdanvolt egriek. Panoráma, 1986
  • Szecskó Károly: Emlékezés Hevesy Sándorra = Löffler Erzsébet (szerk.): Egyház és a barokk kor. Eger, 1992-1993. p. 17-19.
  • tveger.hu (Építész és krónikás)
  • Egri Magazin 2012. 5. évf 8. szám (Cikk Hevesy Sándorról a 8-9. oldalon)

Képek

1. kép, Utcarészlet
2. kép, Utcarészlet
3. kép, Utcarészlet

Írta és fényképezte: Varga István