Jókai Mór utca

Az utcanév története  ­­­­

A Kossuth Lajos utca és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca között található. Régi neve Cukor utca volt, ami az egykor ott lakó cukrászok emlékét idézi.

Jókai Mór életrajza

Jókai Mór (1825-1904) részletes életrajza itt olvasható el.

1887-ben Jókai Mór volt a Szabadelvű Párt egri képviselőjelöltje Szederkényi Nándorral szemben. 1887. június 12-én az író különvonattal érkezett az egri állomásra. Impozáns fogadtatásban részesült, ami elsősorban a közismert írónak szólt. A választáson 28 szavazattal maradt alul. Igazából nem a politikus Jókai vagy a híres író veszítette el a választást, hanem a kormánypárt képviselője.

Jókai Mór Samassa József egri érsek barátja volt. Az egriek szeretetét és nagyrabecsülését mutatja, hogy 50 éves írói jubileuma alkalmából a képviselőtestület a város díszpolgárává választotta Jókai Mórt.

Látnivalók

Az utcában szinte minden háznak történelmi múltja van. Többek között ebben az utcában élt 1731-ben Pichler Gál neves egri kőművesmester, Vild Antal orgonista és 1848-tól Flütsch Dávid cukrász is. A 19. század első felében itt lakott Stanczl József órásmester, de a mai 10. számú háznak is jeles személy volt a lakója. 1929 és 1933 között itt élt Voit Pál művészettörténész, a Heves megye műemlékei című alapvető szakmunka szerkesztője és egyik társszerzője, a város művészettörténeti emlékeinek kutatója. Eger másik fontos történészének, Breznay Imrének is a Jókai utcában volt a lakóháza.

JÓKAI U. 6. SZ. (a régi számozás szerint 4. sz., lásd. Heves megye műemlékei II. köt.)
Lakóház

Utcavonalban álló későbarokk emeletes épület. 1785-1825 között egy kőműves tulajdonában volt, majd Várallyai Pál birtokolta, feltehetően ő bővítette emelettel és klasszicista homlokzatát is ekkor nyerte el. A ház többször váltott tulajdonost.

JÓKAI U. 10. SZ. (a régi számozás szerint 8. sz., lásd. Heves megye műemlékei II. köt.)
Lakóház

Klasszicista stílusú, U-alaprajzú, egyemeletes lakóház. A mai épület egy 18. századi ház felhasználásával épült 1820 körül. 1940-ben a lakóház az egri Ügyvédi Kamara tulajdonában volt.


Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
  • Bardoly István – Haris Andrea: Magyarország műemlékjegyzéke: Heves megye. Bp., 2005
  • Breznay Imre: A Jókai Mór-utca históriája = Eger a XIX. században. Eger, 1995 [kiváló „utcatörténet”]
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • Voit Pál: Heves megye műemlékei II. Bp., 1972

Képek

1. kép, Utcarészlet
2. kép, Breznay Imre lakóháza
3. kép, Emléktábla a Breznay-házon
4. kép, Lakóház (6. sz.)
5. kép, Lakóház (10. sz.)
6. kép, A 10. sz. ház belső folyosói
7. kép, Lakóház (12. sz.)
8. kép, Homlokzati dísz (12. sz.)

Írta és fényképezte: Sztahó Eszter