Kilián István utca

Az utcanév története

Kis utca, amely a Baktai útról nyílik, párhuzamos a Sertekapu utcával. (a volt Hatvani negyed)

1927. október 19-én a képviselőtestület Trak Géza polgármester elnökletével úgy döntött, hogy az új kerületi beosztás a negyed elnevezést a hivatalos használatban teljesen megszünteti. Helyette a város és kerület szavakat használja szám és névjelzőkkel. Néhány házon még látható a tábla: Felső-Károlyváros VIII. ker.

Kilián István életrajza

Nemes Kilián István fontos közéleti személyiség volt, 1759-ben költözött Egerbe. 1762. január 2-tól Eger város fürmendere (szószólója). Ez igen fontos tisztség volt a város életében. A fürmender irányította a külső tanácsot, ügyelt arra, hogy a városi közösség és a polgárok jogait, kiváltságait ne érje sérelem.

1762–63 között tagja volt a külső (kis) tanácsnak. A külső tanács feladatai közé tartozott többek között a város gazdasági irányításában segíteni a belső tanács munkáját.

1764-től 1766. január 2-ig, valamint 1766. december 30-tól 1771. január 30.-ig városi adószedő (perceptor) tisztséget töltött be. 1776. december 31-től 1789-ig Eger város árvagyámja. 1778-tól a Deteli-család két árvájának, Ferencznek és nővérének gyámja.

Három házzal is rendelkezett Egerben. Mindhárom a Széchényi utcában volt található, s mindegyiket Zwenger József egri kőművesmester építette. A 7. számú lakóházat még ma is Kilián-házként emlegetik. Ezt a házat 1773. május 22-én vásárolta meg Berényi Sándor kanonoktól, majd átépítette és 1819-ben eladta leányának és vejének.

Látnivalók

A nevét viselő utcában műemléki, illetve műemlék jellegű épületek nincsenek. Az utca mindkét oldalán emeletes lakóházak, illetve felújított földszintes kertes családi házak láthatók.


Forrás

Irodalom:

  • Bakos József-Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei: II. a belterület nevei. Eger, 1973.
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • Nemes Lajos: Eger város önkormányzata: 1687-1848. Eger, 2001
  • Szabó Ignác: Eger város multjából. Eger, 1898
  • Tizenkét kerületre osztják fel Eger várost az eddigi negyedek helyett=Egri Népujság. 1927. november 20.
  • Voit Pál: Heves megye műemlékei II. Budapest, 1972

Képek

1. kép, Régi utcatábla
2-5. kép, Utcarészlet

Írta és fényképezte: Kiss Adrien