Király utca

Az utcanév története  ­­­­

A Szépasszonyvölgybe vezet, ma a Bartók tértől a Hatvani temető nyugati sarkáig tart. Korábban a mai Bartók Béla tér északi részén futó Neumayer utcát is Király utcának hívták.

Látnivalók

A régi Király utca 12. szám alatt, vagyis a mai Neumayer utca 12. szám alatt volt Remenyik Zsigmond anyai nagyanyjának a háza.

Az utcában található Eger két régi és fontos temetője, a Hatvani temető és a Grőber urnatemető. A Hatvani temető déli bejáratánál álló, barokk stílusú, tornyos, egyhajós Fájdalmas Anya római katolikus temetőkápolnát Horváth Mihály tanácsos építette 1776-ban. Több híres személy, művész, tudós és sportoló nyugszik ebben a temetőben, például Kracker János Lukács festőművész, Breznay Imre helytörténész vagy Szvorényi József ciszter tanár. A kápolna közelében a két temetőkaput összekötő út mentén 18-19. századi sírkövek láthatóak.

Az 1998-ban védetté nyilvánított Grőber-temetőt a 19. század második felében kezdték használni, mikor a város megvásárolta a területet 1866-ban. Id. Grőber Ferenc igen jelentős összeggel támogatta a temető kialakítását, ennek fejében a család megkaphatta a legnagyobb sírhelyet. Az évtizedek alatt több jelentős egri polgárt temettek ide (pl. Bárány Géza főmérnök, Kálnoky István polgármester, a Remenyik-család több tagja, Kriston Endre püspök, Joó János rajztanár, Szolcsányi Gyula könyvkereskedő stb.).


Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
  • Bardoly István – Haris Andrea: Magyarország műemlékjegyzéke: Heves megye. Bp., 2005
  • Havas-Horváth István: A Grőber temető = Renn Oszkár (szerk.): Egri séták nemcsak egrieknek. I. köt. Eger, 2010

Képek

1. kép, A Hatvani temető kápolnája
2. kép, Mindszenty Gedeon síremléke a Hatvani temetőben


Írta és fényképezte: Sztahó Eszter