Kovács Jakab utca

Az utcanév története ­­­­

Egerben, pontosabban Felnémeten található az Alvégi és a Felvégi utca között. Párhuzamosan fut a 25-ös főúttal, mely Szarvaskő község felé vezet. Egy időben Honvéd utcának, régebben Nagy sornak nevezték.

Kovács Jakab életrajza

Életrajzi adatai ismeretlenek.

Kovácsmester, várvédő. Az egri vár 1552. évi ostroma után Dobó István várkapitány a jutalmazásra javasoltak közül kiemelkedően nagyra értékelte a mesteremberek helytállását. A felnémeti Kovács Jakabot a várvédelem legnagyobb hősének nevezte. Érdemeit a következőképpen jellemezte: „Kovács Jakab felnémeti kovácsmester a legdicséretreméltóbb magatartást tanúsította, bátrabb volt mindenkinél, háromszor annyi munkát vállalt, mint mások, jelenléte igen nagymértékben hozzájárult a vár megmentéséhez, mindig talpon volt, puskájával törésekhez szaladt, s a törökök közül sokat agyonlőtt.” A király a jutalmazás kapcsán így emlékezett meg róla: „Kovács Jakab, ki annyira dicsérte méltóan viselkedett, kap egy ruhát, 25 forint pénzjutalmat és adómentességet, a többi mesteremberek pedig egyenként egy ruhát és 10 forint pénzjutalmat.”

2010-ben a felnémeti Szent Rozália-hídnál kialakított parkban állitották fel Király Róbert egri szobrászművész alkotását, amely a legendás felnémeti kovács alakját idézi. Gárdonyi Géza egyébként kutatásai során mintegy tíz olyan személy nevére bukkant az egri várvédők között, akik Felnémetről érkeztek, hogy Dobó István mellett harcoljanak.

Részlet Gárdonyi Géza Egri csillagok c. regényéből

Üssétek! Üssétek! bömböl a felnémeti kovács.
Odarohan a pörölyével az asszonyok közé. Három pogány hadakozik ott egymásnak vetett háttal. Az egyiket úgy sújtja fejbe, hogy a töröknek orrán, fülén freccsen ki az agyveleje.
A másik török féltérdre esik valami ütéstől, de azért a kezében megvillan a jatagán, s markolatig merül a kovács hasába.
Velem jössz a másvilágra, kutya! ordítja a kovács.
S még egyszer meglódítja a feje fölött félmázsás pörölyét, s csak azután ül le a földre, s teszi a tenyerét a hasára, mikor már látja, hogy az ellenfele az iszonyú csapástól pogácsává lapított sisakkal rogyik a holtak közé.

Látnivalók

Az utcában nem található műemlék épület.


Forrás

Irodalom

  • Kovács Jakab [Eger-Felnémet városrész honlapja]
  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
  • Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Bratislava, 1953 [455-457. p.]
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007

Képek
1. kép, Jakab kovácsmester emlékműve Felnémeten
Szoborlap - URL
2. kép, A szobor felavatása
Múlt-kor történelmi portál - URL
3. kép, Felnémeti várvédők 1552-ben

Írta és fényképezte: Balázs Norbertné