Kovács János utca

Az utcanév története ­­­­

A Széchenyi utcáról a kórház mellett induló, majd félkör alakban a Torok közig vezető utca. Régi neve: Kórház utca.

Kovács János életrajza

Egerben született 1764. augusztus 25-én. Elemi iskoláit és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte, majd bölcsészetet hallgatott. 1781-ben Bécsbe utazott. 1784-ben nevelő lett a Bánffy családnál, ahol a magyar nyelvet oktatta, miközben ő maga franciául tanult.

1787-ben II. József Bánffy Györgyöt kinevezte Erdélybe gubernátornak, ahová a család magával vitte Kovács Jánost is. Erdélyben 1789-ben lett a nagyszebeni Szent András szabadkőműves páholy tagja. 1798-ban megvált a Bánffyaktól, visszatért Bécsbe, ahol Pálffy Károly családjánál lett nevelő.

1807-ben Eger város polgárainak teljhatalmú megbízottja volt abban a perben, amelyet a szabad királyi város kiváltság megszerzéséért folytattak. 1824-ben az Egerben tanulók részére 12 ezer forintos alapítványt tett, melyből négy első és négy másodéves bölcsész- és joghallgató részesülhetett.

1829-ben kelt végrendeletében az egri kórházat tette meg örökösévé. Az egri városi tanács ebből a pénzből vásárolja majd meg Kovács János halála után a Széchenyi utcán a Szent Anna templomtól délre eső földszintes épületet, hogy a Szent Vince Kórház betegápoló szerzetesnővéreinek rendházat biztosítsanak.

A Magyar Tudományos Akadémia, melynek alaptőkéjéhez ezer forinttal járult hozzá, tiszteletbeli tagjává választotta. 1834-ben halt meg Bécsben. Kovács János szülőházán, a Széchenyi és a Foglár utca sarkán emléktábla látható.

Látnivalók

A Kovács János utca és a Széchenyi utca sarkán álló házban született 1807-ben Lenkey János, az 1848/49-es szabadságharc hőse.


Forrás

Irodalom

  • Kovács János (Szócikk a Wikipédiából)
  • Kovács János (Szócikk a Magyar katolikus lexikonból)
  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2., köt. A belterület nevei. Eger, 1973
  • Breznay Imre – Karczos Béla: Egri képeskönyv. Eger, 1937
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • Renn Oszkár (szerk.): Egri séták nemcsak egrieknek. I. köt. Eger, 2010
  • Schőn István: Első nemzeti intézményeink megalakulása és a szabadkőművesek = Magyar Tudomány, 2000/11. sz. [online]
  • Szabó Ignác: Kovács János emlékezete. Eger, 1895 

Képek

1. kép, Rézmetszet Miklóssy József olajfestményéről
2. kép, Emléktábla a szülőházán
3. kép, Utcatáblák
4-5. kép, Utcarészlet

Írta és fényképezte: Szabó Mihály