Kracker János utca

Az utcanév története ­­­­

Észak-déli irányú kis utca a Törvényház utca és a Dr. Nagy János utca, az Agria Park épületkomplexuma és az egri börtön között.

Kracker János Lukács életrajza

1717. március 3-án született Bécsben, apja szobrászművész volt. Az osztrák barokk egyik legjelentősebb mestere, akinek kései művei már a klasszicizmus előfutárai.

A bécsi akadémián tanult 1738-1749 között. Magyarországon először 1757-ben Sasváron a pálosok részére festett oltárképet. 1764-ben Eszterházy Károly püspök a városba hívta az egri püspöki palota kifestésére. Ő készítette 1769-ben a Szemináriumban lévő Szent József halála című oltárképet. Képei a jezsuita (mai ciszter) templomban nagyobb részt elpusztultak.

1770-ben készült el a minoriták templomában a főoltár feletti kép, Kracker egyik főműve. A székesegyházbeli oltárkép 1773-vól való, ezen az Árpád-ház szentjei, István és László látható. 1778-ban festette vejével, Zach Józseffel együtt a Líceum könyvtártermének híres mennyezetfreskóját, amely a tridenti zsinatot ábrázolja. Nemcsak Egerben dolgozott, például az ő műve az aszódi Podmaniczky-kastély dísztermének freskója is.

1779. december elsején halt meg Egerben. A Hatvani-temetőben nyugszik. Síremlékét Bezzegh György kanonok megbízásából Bauer György szobrász készítette. Lakóháza a Bródy Sándor utcában látható.

Látnivalók

Az utcában műemlék nem található.


Forrás

Irodalom

 • Kracker János Lukács (Szócikk a Wikipédiából)
 • Kracker János Lukács (Szócikk a Magyar katolikus lexikonból) [főbb műveinek felsorolásával]
 • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2., köt. A belterület nevei. Eger, 1973
 • Breznay Imre – Karczos Béla: Egri képeskönyv. Eger, 1937
 • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
 • Ludányi Gabriella: Eszterházy Károly és a líceumi freskók programja = Eszterházy Károly emlékezete (Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei XXI.). Eger, 1993
 • Ludányi Gabriella: Három festő, három freskó: A Líceum festészeti díszítése = Egri séták nemcsak egrieknek. Eger, 2010
 • Nagy József: Eger története. Bp., 1978
 • Pécsi István: Ódon házak, hajdanvolt egriek. Bp., 1986
 • Voit Pál: Heves megye műemlékei II. Bp., 1972
 • Wellner István: Eger. Bp., 1987

Képek

1. kép, Nepomuki Szent János
2. kép, Solanoi Szent Ferenc indiánokat keresztel
3. kép, Tridenti zsinat (a líceumi barokk könyvtárterem freskója)
4. kép, Síremléke a Hatvani-temetőben
5. kép, Kracker lakóháza a Bródy Sándor utcában
6. kép, Utcatábla a börtön falán
7. kép, Utcarészlet
8. kép, Utcarészlet


Írta és fényképezte: Szabó Mihály