Lájer Dezső utca

Az utcanév története ­­­­

Az utca a Csákóban található, az Ady Endre utcát köti össze keleti-nyugati irányban a Károlyi Mihály utcával. Régebben Határ útnak ismerték, mert itt húzódott az érseki és a káptalani birtok határa. A második világháború éveiben Józef Klemens Piłsudski (1867-1935) lengyel államférfiról nevezték el.

Lájer Dezső életrajza

1880. március 25-én született Egerben. Asztalosként dolgozott, majd 1910-ben az Egri Munkásotthon első gondnoka lett. 1912-től az Egri Munkásbiztosító Pénztár tisztviselője, majd igazgatója. Az 1918. november 23-án megalakult Szociáldemokrata Párt intéző bizottságának tagja, hamarosan pedig elnöke lett.

1919. március 22-én a Heves vármegyei Direktórium elnöke, később népbiztos. Az áprilisi választások után az Egri Munkástanács elnöke. A júliusban Budapesten tartott Országos Tanácskongresszuson Eger egyik küldöttje. A Tanácsköztársaság hónapjaiban Egerben agitátorképző tanfolyamokat indítottak, ezeken Lájer is tanított, a bolsevizmusról tartott előadásokat.

A Tanácsköztársaság bukása után börtönbüntetésre ítélték. 1922-ben Szegedre ment, ahol a Szociáldemokrata Párt titkáraként, illetve szakszervezeti titkárként dolgozott. Szegeden a helyi pártvezetés meghatározó alakjává vált. Igyekezett a párt városi tevékenységét mérsékelt, szélsőségektől mentes mederben tartani. Kitűnő szónok volt, szervezőmunkát végzett a Szeged környéki tanyavilágban. 1932-ben a városi törvényhatósági testület tagjává választották. 1936-ban több sztrájkbizottságnak is a megbízottja volt.

1938. október 14-én hunyt el Szegeden.

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2., köt. A belterület nevei. Eger, 1973
  • Csiffáry Gergely: Történelmi emlékhelyek Heves megyében. Eger, 1985
  • Nagy József: Eger története. Bp., 1978
  • Varga László: A sajtó, a könyvtárak és az olvasás szerepe a Heves megyei munkásmozgalomban = Magyar Könyvszemle 1976/3. sz. [online]

Képek

1. kép, A Lájer Dezső utca a Csákóban
2-3. kép, Utcarészlet


Írta és fényképezte: Szabó Mihály