Lenkey János utca

Az utcanév története  ­­­­

A Széchenyi István utcát a Kovács János utcával összekötő szűk, meredek utca. Korábban Orom utcának nevezték.

Lenkey János életrajza

1807. szeptember 7-én született Egerben, családja Gömörből származott. A katonai pályát választotta, a korneuburgi utászkari iskolában képezték ki, majd belépett a császári hadseregbe. 1822-ben főhadnaggyá, 1839-ben másodkapitánnyá, majd 1843-ban kapitánnyá léptették elő.

Az 1848-as márciusi forradalom kitörése Galíciában találta, ahonnan 1848 májusában kalandos körülmények között századával hazaszökött, s itthon szolgálatra jelentkezett. A délvidéki hadsereghez osztották be. Ebben az időszakban írta Petőfi a Lenkei százada című verset, hogy Lenkeyék hősiességével példát mutasson a nemzetnek.

Lenkey és százada a Délvidéken harcolt a szerb csapatok ellen. Hamarosan a harcok során tanúsított magatartásáért honvédezredessé léptették elő. Együtt harcolt Damjanich Jánossal, azonban a komoly túlerő következtében végül el kellett hagyniuk a Bánátot. Lenkeyt Szegedre, majd Szolnok előterébe, Törökszentmiklósra vezényelték.

1848 decemberében 13 honvéd huszárezredet állított fel az Országos Honvédelmi Bizottmány,  Lenkey lett az 1. huszárezred parancsnoka. 1849. március 15-én a forradalom győzelmének évfordulóján Kossuth Lajos hősiessége jutalmául Lenkey Jánost tábornokká léptette elő, egyben megbízta Komárom vára parancsnoki tisztével, valamint a VIII. hadtest irányításával.

Lenkey tábornok nagy bátorsággal teljesítette várparancsnoki tisztét, védte a várat, amíg meg nem érkezett Guyon Richárd honvédtábornok, hogy átvegye tőle a parancsnokságot. Ezután Lenkey Görgeyvel Budára indult, de megbetegedett. Pesten, Szegeden, majd Nagyváradon töltött rövidebb időt. Később visszatért csapataihoz és ő is ott volt Világosnál, mikor a magyar haderő 1849. augusztus 13-án letette a fegyvert a cári csapatok főparancsnoka előtt.

Lenkey és társai felett az osztrák Haynau ítélkezett. Hadbíróság elé állították, azonban a börtönben Lenkey tábornok újra megbetegedett, elméje elborult. Betegsége következtében elkerülte a kivégzést, de súlyos állapotából nem gyógyult fel és 1850. február 9-én elhunyt.

Az aradi temetőben hantolták el, ahonnan csak 1936 májusában sikerült Eger városának a földi maradványokat haza szállíttatnia, hogy újra eltemethessék a Kisasszony-temetőben található családi sírboltba, ahová 1874-ben bátyját, Lenkey Károly ezredest is temették. Lenkey János szülőháza a Széchenyi és a Kovács János utca sarkán ma is áll. Az épület Széchenyi utcai frontján már az 1920-as években emléktáblát helyeztek el.

Baradlay Richárd alakját Jókai részben Lenkey Jánosról mintázta regényében (A kőszívű ember fiai). Egerben a Markhot Ferenc úton működik a Lenkey János Általános Iskola. 1974-ben alapították meg városunkban a Magyar Néphadsereg Középiskolai Katonai Kollégiumát, ismertebb nevén a „Katkó”-t. Ennek jogutódja volt 1992 és 2003 között a Lenkey János Honvéd Gimnázium. A Lenkey Társaság Kulturális Örökség Egyesület honlapján részletes családtörténetet, fényképeket és hasznos linkeket is olvashatnak.

Látnivalók

Az utcában nem található műemlék épület.


Forrás

Irodalom

 • Lenkey János (szócikk a Magyar életrajzi lexikonból)
 • Lenkey János (szócikk a Wikipédiából)
 • Ágoston László, T.: Lenkey huszárok. Aposztróf K., 2009
 • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
 • Breznay Imre: A két Lenkey = Eger a XIX. században. Eger, 1995
 • Csiffáry Gergely: Lenkey János emléke a magyar irodalomban. = Archívum Supplementum. Eger, 1993.
 • Kiss Péter: Az 1848/49-es események egri vonatkozású résztvevői. Eger, 1998
 • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
 • Merényi-Metzger Gábor: Lenkey tábornok származása. =  Új Hevesi Napló, 2001/2. sz. [online], a folytatása 2001/3. sz. [online] [családtörténet és rövid bibliográfia, a szerző több tanulmánya foglalkozik a tábornokkal]
 • Sebestény Sándor: Lenkey János honvédtábornok és Lenkey Károly ezredes pályaképe = Egri Fehér/Fekete 2008. [online a ciszterci rend egri Szent Bernát Lelkészsége honlapján]
 • Sebestény Sándor: Lenkey János negyvennyolcas honvéd tábornok emlékezete = Egri Fehér/Fekete 2007. [online a ciszterci rend egri Szent Bernát Lelkészsége honlapján]
 • Sebestény Sándor: Lenkey János tábornok úr hamvainak újratemetése szülővárosában, Egerben = Egri Fehér/Fekete 2010. [online a ciszterci rend egri Szent Bernát Lelkészsége honlapján]
 • Sebestény Sándor: A részvét nemes könnyűi: Lenkey János honvéd tábornok emlékére = Egri Fehér/Fekete 2009. [online a ciszterci rend egri Szent Bernát Lelkészsége honlapján]
 • Sebestény Sándor: Sírkő az egri temetőben: Honvédtisztekre emlékezve = Egri Fehér/Fekete 2006. [online a ciszterci rend egri Szent Bernát Lelkészsége honlapján]
 • Szecskó Károly: Százötven éve hunyt el Lenkey János honvédtábornok. = Honismeret, 2000/2. sz. [online változata]

Képek

1. kép, Lenkey János arcképe
Sebestény Sándor: A részvét nemes könnyűi - URL
2. kép, A Heves Megyei Honvéd Hagyományőrző Egyesület megkoszorúzza Lenkey János sírját (2011. március 15.)
Az Egyesület honlapja
3. kép, Lenkey szülőháza a Kovács János utca felől
4. kép, A szülőház a Széchenyi utcáról
5. kép, Csendélet (0-24)
6. kép, Cím nélkül
7. kép, A Lenkey-emléktábla
8. kép, Öreg utcatábla

Írta és fényképezte: Balázs Norbertné