Maczki Valér utca

Az utcanév története ­­­­

Kis utca a Széchenyi István utca és a Katona István tér között. Nevezték Generális ház köznek (1700), Sors utcának (1888, 1852) és Gőzmalom utcának (1913).

Maczki Valér életrajza

Egerben született 1847. dec. 30-án, édesapja orvos volt.

Elemi és középiskoláit szülővárosában végezte, 1864. szeptember 17-én belépett a ciszterci rendbe. A teológiát a zirci anyakolostorban végezte el, 1870-ben szentelték pappá Veszprémben. Ezt követően segédlelkész Hercegfalván. Pécsen gimnáziumi tanár, 1875-1877-ben a püspöki joglíceumban oktat. 1876-ban szerez bölcsészdoktori oklevelet.

1877-ben már az egri ciszter gimnázium tanára, de bölcseleti erkölcstant is oktat az egri Joglyceumban. Kis pécsi kitérő után újra Egerben tanít, a ciszterci gimnázium oktatója, a Vitkovics-önképzőkör elnöke. Nagy hatást gyakorolt többek között Berze Nagy János néprajzkutatóra, aki az 1890-es években ciszter kisdiák volt.

Tárgyai a gimnáziumban: magyar nyelv és irodalom, művelődéstörténet, francia nyelv, filozófia. A jogakadémián etikát, történelmet és művelődéstörténetet tanít. Gárdonyi Géza mesterének tartotta, leveleztek és tegeződött is a nála jóval idősebb pappal.

Tagja volt az Egri Kaszinó könyvtár-bizottságának, valamint 1897-1918 között a választmányának is. 1907-ben az egri országos dalárdaverseny egyik fő szervezője. 1913-ban a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. Tagja volt a városi képviselő testületnek is. Az Egri Dalkör elnöke.

Önálló művein kívül több cikke újságokban, folyóiratokban jelent meg. Összegyűjtött tanulmányait Szántottam-vetettem címmel adta ki (Bp., 1911). 1921. december 4-én hunyt el.

Hevesi Sándor terve szerint készült el 1942-ben Maczki Valér emléktáblája, melynek kivitelezője Minárovics József volt. Maczki Valér szobrát, a Kossuth-díjas Kő Pál alkotását, 2010 tavaszán áldotta meg Hervay Ferenc Levente zirci alperjel a ciszter templom előtti kis téren. A Maczki Valér utcában lakott Katona István történész.

Látnivaló 

Az utcában műemlék épület nem található.


Forrás

Irodalom

  • Maczki Valér (Szócikk a Magyar katolikus lexikonból) [műveinek bibliográfiájával]
  • Maczki Valér (Szócikk Szinnyei József Magyar írók élete és munkái c. művéből) [műveinek bibliográfiájával]
  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
  • Breznay Imre: Maczki Valér dr. munkássága = Eger a XIX. században. Eger, 1995
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • Mozsgai József Tádé: Ciszterciek Egerben. Eger, 2000 [online elérés]

 Képek

1. kép, Maczki Valér egyik munkája (Egri Hittudományi Főiskola Könyvtára)
2. kép, Egyik tankönyve, valóban használt állapotban (Egri Hittudományi Főiskola Könyvtára)
3. kép, Szoboravatás


Írta és fényképezte: Balázs Norbertné