Pápay Sámuel utca

Az utcanév története ­­­­

A Mátyás király úttal párhuzamosan futó újonnan kialakított utca Eger Kanada nevű városrészében. Névadója Pápay Sámuel író, nyelvész, tanár, ügyvéd, irodalomtörténész.

Pápay Sámuel életrajza

Nemesi családból született a Vas megyei Felsőörsön 1770. március 8-án, apja református iskolamester volt. Előbb Kassán tanult, majd visszatért Veszprém vármegyébe. Katolizált és Eszterházy Károly támogatásával tanult tovább Pesten, majd 1791 és 1793 között Egerben folytatott jogi és irodalmi tanulmányokat. 1793-tól a pesti királyi táblánál jurátus, ügyvédi oklevelét 1796-ban szerzi meg. Eszterházy Károly 1796-ban a Líceumban működő püspöki iskola magyar nyelv és irodalom tanárává nevezi ki.

Egerben készült híres könyve, A magyar literatúra esmérete (Veszprém, 1808), első magyar nyelvű rendszeres irodalomtörténetünk.  Tanítványa volt például Vitkovics Mihály költő is. Kazinczy Ferenchez írott levelei jelentős forrásmunkák. Eszterházy püspök halála után, 1800-ban Pápára költözött és ügyvédi gyakorlatot folytatott, 1801-től a vármegye ügyésze, majd táblabírája. A Magyar Tudós Társaság megalapításához három évi jövedelmét (kb. 1000 ezüstforintot) ajánlotta fel.

Pápán hunyt el 1827. május 31-én, sírja az Alsóvárosi temetőben található. Kéziratai Darnay Kálmán sümegi muzeológushoz kerültek.

Látnivalók

Az utcában nem található műemlék épület.


Forrás

Irodalom

  • Pápay Sámuel (Szócikk a Magyar katolikus lexikonból) [műveinek bibliográfiájával]
  • Pápay Sámuel (Szócikk Szinnyei József Magyar írók élete és munkái c. művéből) [műveinek bibliográfiájával]
  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007

Képek

1. kép, Pápay Sámuel irodalomtörténete


Írta és fényképezte: Balázs Norbertné