Rajner Károly utca

Az utcanév története ­­­­

A Király utca felső részét a Blaskovics, illetve a Szvorényi utcával összekötő, körülbelül a felénél nyomvonalában megtörő utca. Nevét Rajner Károly egri kanonokról, az Érseki Tanítóképző első igazgatójáról kapta.

Rajner Károly életrajza

1762. január 28-án született Stomfán, Pozsony vármegyében. Gimnázium után az esztergomi szemináriumban tanult, ahol hallgató létére társainak neveléstant tanított, valamint könyvtáros is volt. A filozófiát Nagyszombatban, a teológiát Budán, Pozsonyban és Bécsben végezte. 1787-ben szentelték pappá.

1790-ben gróf Forgách József fiainak házitanítója. 1804-től Kassán székesegyházi kanonok és a kassai szeminárium rektora. 1818-ban Fischer István egri érsek kanonokká nevezi ki, 1827-től érseki helynök, 1829-től egri nagyprépost. 1828-ban Pyrker János László egri érsek az általa alapított első magyar nyelvű tanítóképző (Egri Érseki Tanítóképző) első igazgatójává nevezi ki. 1846-ig igazgatta az intézményt Rakner Károly.

Bőkezű támogatója volt az iskoláknak, alapítványai kamataiból a Líceum, a tanítóképző, egri és kassai iskolák, tanárok, kántorok, lelkészek és iparosok, valamint földművelők is részesültek. Az angolkisasszonyok egri nevelőintézetének megszervezéséhez Rajner 15 ezer forintos alapítványa is hozzájárult. Vagyonát alapítványokra és a szegények gondozására hagyta.

Az 1820-as években számos cikket írt. 1846-ban halt meg Egerben.

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Forrás

Irodalom

  • Rajner Károly (Szócikk a Magyar katolikus lexikonból)
  • Rajner Károly (Szócikk a Szinnyei-féle Magyar írók élete és munkáiból)
  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2., köt. A belterület nevei. Eger, 1973
  • Benkóczy Emil: Pyrker első magyar tanítóképzője. Eger, 1928
  • Kiss Péter: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtártól a Líceumig: Gyöngyszemek Eger művelődéstörténetéből. Eger, 2011
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • Koncz Ákos (szerk.): Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892
  • Sugár István: Pyrker János László érsek és Eger városa = Hölvényi György (szerk.): Pyrker emlékkönyv. Eger, 1987

Képek

1-3. kép, Utcarészlet


Írta és fényképezte: Kis-Tóthné Tóbik Krisztina