Servita utca

Az utcanév története

A Cifrakapu tértől a Dobó utcáig tart, nevét az utcában található szervita templomról kapta. Az utca belváros felé eső részét korábban Posta utcának nevezték. A szocializmus évtizedei alatt Május 1. utcának hívták.

Szervita rend

1233-ban hét firenzei kereskedő a Firenzétől északkeletre lévő Monte Senario hegyen szegénységben és bűnbánatban, testvéri közösséget alapított. Cosimo Favilla testvér 1512-ben ezt a hét nevet sorolja fel:„Bonusfilius, Amidesus, Bonaiuncto, Manectus, Alexius, Sotegnius és Uguccio”. A rend Mária Szolgái néven terjedt el. Közismert nevük szerviták.

A Monte Senario-n aszketikus remeteéletet folytattak Ágoston regulája szerint. A rendet 1249-ben és 1252-ben IV. Ince pápa megerősítette.

1273-ban a város domonkos püspökének kérésére fogadták el Folignóban az első plébániát. A rendi szabályok megfogalmazása valószínűleg Benizi Fülöp érdeme. A Mária-tisztelet egyre inkább a Fájdalmas Anyára összpontosult.

A szervitákat V. Márton (1417-31) és VIII. Ince (1484-92) a kolduló rendhez sorolták. Itálián, Spanyolországon, és Portugálián kívül a 17. századtól mindenekelőtt Csehországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el.

A rendet XI. Benedek pápa 1304-ben hagyta jóvá. A hét rendalapítót 1888-ban XIII. Leó pápa avatta szentté. Róluk minden év február 17-én megemlékezik az egyház. A rendnek a női ágát 1332-ben Falconieri Szent Julianna alapította. A szerviták Magyarországra csak a 17. században jutottak el. Az első magyarországi szervita alapítás színhelye a nyugat-magyarországi Lajtaszék volt, melynek alapítására Draskovits György győri püspök felkérésére a német szervita tartományi helynök Michael Rauscher bécsi szervitát küldte. A bécsi szerviták 1644. december 7-én vonultak be az épületbe, mely eredetileg női kolostornak készült.

Majd Mária Szolgái 1650-ben innen kerültek át Lorettomba, s vették gondozásba a kegyhelyet (a település ma Burgenlandban keresett Mária-búcsújáróhely). Ezt követően 1689-ben Pesten és Egerben alapítottak házat. 1928-tól ők gondozták a máriaremetei, tíz évvel később pedig a makkosmáriai kegytemplomot.

A szerzetesrendek 1950-ben történt feloszlatásáig Makón fiúinternátust vezettek, a csatkai kegyhelyen lelkipásztori szolgálatot teljesítettek. Akkor a hazai rendtartománynak 41 tagja volt. A rend 1989-től újjászerveződött. Jelenleg Pesten és Egerben működik a lelkipásztori szolgálatot végző magyar rendtartomány. Ma világszerte 193 kolostorban 1055 szervita él. Hazánkban napjainkra férfi ágon három, női ágon pedig négy képviselője van a rendnek, három nyugdíjas tagja van, 2 aktív pap, három növendék.

A közösség hivatása: Szűz Mária tiszteletének terjesztése, szentélyeinek gondozása, a harmadik világban a missziók ügyének ápolása, lelkigyakorlatok vezetése, lelkipásztorkodás.

Szervita Nővérek, a Fájdalmas Anya Szolgálói

A Fájdalmas Anya Szolgálói közösség a 19. század második felében, Firenzében született. Eredetük egy Szervita Harmadrendi csoporthoz nyúlik vissza, akik a firenzei Ss. Annunziata (Legszentebb Angyali Üdvözlet) templomban gyűltek össze Giugliana Signorini vezetésével. Alapvető szolgálatuknak tartották, hogy képzést és nevelést nyújtsanak a nép legszegényebb rétegeiből kikerülő leányoknak. Az alapítónő 1873-ban bekövetkezett halálakor a közösség már életképes volt és terjedni kezdett.

1877-ben hivatalosan a Szervita Rendhez kapcsolták, és Firenze érseke jóváhagyta az első szabályzatot. 1881-ben az intézmény végleges helyére, Firenzébe a Faentina útra költözött, ahol mindmáig a Kongregáció Anyaháza található. A pápai jóváhagyást 1931-ben nyerte el a rend.

A közösség elsődleges feladata a gyermekek és fiatalok oktatása és nevelése, a világ számos legkülönbözőbb fokú iskolájában, kollégiumokban (Olaszország, Chile és India), elhagyatott gyermekek teljeskörű ellátása (Chile, Magyarország, Kolumbia), valamint idősek gondozása (Olaszország, Kolumbia). Ezen felül részt vesznek a hitoktatásban, otthoni betegápolásban, bekapcsolódnak a plébániák liturgikus életébe.

Jelenleg 232 nővér él 35 közösségben Olaszországban, Chilében, Kolumbiában, Indiában és 1991-től Magyarországon. A firenzei szervita nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói Kongregáció 1999. december 4-én egyesült a Szervita Nővérek, Szűz Mária Szolgálóleányai (magyar) Kongregációjával, melyet Marchi M. Cirill szervita atya és Baitz M. Erzsébet alapította 1922-ben. 1924-ben kapták meg az egyházi jóváhagyást.

Az 1950-es feloszlatáskor 110 volt a magyar szervita nővérek száma. A Szervita Nővérek sajátos vonása a Fájdalmas Anya tisztelete. Szűz Mária Szolgálói az ifjúságot, elsősorban a szegény és elhagyatott gyermekeket és a veszélyeztetett leányokat nevelik a keresztény életre.

Látnivalók

A rendház és a templom leírása a Szaicz Leó utcánál olvasható.


Forrás

Irodalom

Képek

7. kép, A szervita templom
8. kép, A templom főoltára

Írta és fényképezte: Kis-Tóthné Tóbik Krisztina