Szálloda utca

Az utcanév története

Két szálloda, a Hotel Eger és a Park-szálló mellett haladó rövid, széles utca, innen kapta a nevét is. Észak-déli irányban húzódik, és köti össze a Klapka György utcát a Stadion (volt Nagy József) utcával.

Látnivalók

SZÁLLODA U. 1-3. SZ.
Hotel Eger és Park Szálló

Az utca északi oldalán található a Wälder Gyula által tervezett nagy múltú Park Szálló, amelynek ünnepélyes átadására 1929. március 30-án került sor. A szálloda főbejárata a Klapka György úton van, az épület egyik szárnya a Szálloda utcába nyúlik be. (A Park Szálló történetének részletes leírása a Klapka György utca bemutatásánál olvasható.)

1961-ben kezdődött a Hotel Eger építése. A terveket a budapesti Középülettervező Vállalat kollektívája Perczel Dénes vezetésével készítette el. Közel 14 millió forintos költséggel épült, átadására 1963. augusztus 5-én került sor. A 76 szobás új szálloda külseje kék majolikás díszítést kapott, amely a kor elvárásainak megfelelően praktikus és könnyen mosható volt.

A legnagyobb problémát az jelentette, hogy az új szállodában nem volt étterem, ezért az étkezést a Park Szállóban tudták megoldani, amelyet csak az utcáról lehetett megközelíteni. Ennek kiküszöbölésére 1967-ben a két épületet az első emeleten folyosóval kötötték össze.

1980-1982 között a szállodát átépítették és kibővítették. Az új épület tervezője Botos Barna építész volt, a beruházás költségei 120 millió Ft-ot tettek ki. Bővült a férőhelyek száma és a szolgáltatások köre is. Az új épületet 1982. június 10-én avatták fel.

Mindkét szálloda Magyarország legnagyobb szállodahálózatához, a HungarHotels-hez, majd a HungarHotels Rt-hez tartozott. A privatizáció során 1997. január 1-én a Danubius Szálloda Üzemeltető és Szolgáltató Rt. vásárolta meg a HungarHotels Rt-t. A két szállodalánc összeolvadt. Az évezred végén a Danubius Rt. több vidéki szállodát értékesített, így került 2002. október 1-én az egri székhelyű Eger-Park Hotel Kft tulajdonába a szállodakomplexum, amelynek tulajdonos-igazgatója Harmati László lett. A társaság célja volt a mai kornak megfelelő szállodaegyüttes kialakítása, teljes korszerűsítése és átfogó fejlesztése a wellness és konferenciaturizmus fellendítése érdekében.

2004-ben került átadásra egy 700 fő befogadására alkalmas konferenciaterem, amelyet 2009-ben tovább bővítettek egy 770 négyzetméteres új teremmel, alkalmassá téve a komplexumot akár 1700 fős konferenciák és ahhoz kapcsolódó kiállítások megszervezésére is. Az ünnepélyes átadásra 2010. június 23-án került sor.

Napjainkban a Hotel Eger és Park egy szállodaként két kategóriában ajánl szállás és kikapcsolódási lehetőséget a városba érkező vendégek számára.

SZÁLLODA U. 4.  SZ.
Lakóház

Ebben a házban élt Mészáros György író, publicista, cigányságkutató.

1933. november 30-án született Kerecsenden. Nyelvésznek, irodalmárnak készült, verseket, novellákat írt. 1956-ban az egri forradalmi bizottság titkára volt. 1957. február 10-én letartóztatták, majd 10 év börtönbüntetésre ítélték. Az ítéletet jogerősen 8 évre változtatták, amelyből 5 év 8 hónapot le is töltött. Így torolták meg ’56-os röplapját. A röplap egy 12 pontos felhívás volt, amelyben a Kádár-kormány lemondását követelte, és egyben a többpárti, demokratikus és szabad választások szükségességét hirdette.

Az országos amnesztia idején, 1962. április 2-án szabadult. Műszaki főiskolát végzett, de vezetői állásba csak priuszának törlése után kerülhetett. Így került a Heves Megyei Vízmű beruházási osztályának élére.

Mészáros György a cigánykultúra népszerűsítéséért is sokat tett. Vekerdi József „A magyarországi cigány kutatások története” című tanulmányában a következőképpen mutatta be a cigánykutató munkásságát:

„.Mészáros György munkássága, akinek sokrétű érdeklődési köre, fáradhatatlan gyűjtőmunkája, cigányokkal való baráti kapcsolatai Erdős Kamill kutatói erényeire emlékeztetnek. Nyelvi vonalon három magyarországi cigány nyelvjárás tudományos szintű leírása fűződik nevéhez. Mai, megbízható gyűjtések alapján rendszerezte a lovári (oláh cigány) nyelvjárás alak- és mondattanát, Hutterer Miklóssal együttműködve. Saját gyűjtésére támaszkodva állította össze a Magyarországon beszélt német cigány (szinto) nyelvjárás nyelvtanát és szótárát.

Szintén saját gyűjtése alapján készítette el a szabolcsi cerhári nyelvjárás nyelvtani vázlatát, Mészáros György olyan területeken is közvetlen tapasztalatokat szerzett, amelyeket Wlislocki óta más nem érintett. A cigány kártyavetésről és tenyérjóslásról gyűjtött anyaga – amelyet Hutterer Miklóssal közösen dolgozott fel – meglepetéssel szolgált.”

Négy könyve jelent meg, több mint 150 tanulmányt publikált magyar és idegen nyelven. Kutatómunkájának eredményeként színházi produkciók is készültek. Ilyen volt a Hej cigányok és az Ének a cigányokról.

1989-ben, a kezdetben kéthetente megjelenő városi lap, az Egri Újság főszerkesztő-helyettese lesz. 1992. február 10-én váratlanul elhunyt.

Egész élete – akarata ellenére – ellentmondások sorozata volt, írta róla Ilosvai Ferenc. Az Egri Forradalmi Emlékbizottság 2006-ban emléktáblát helyezett el annak a háznak a falára, ahol Mészáros György lakott. Habár Egerben élt, sohasem szakadt el szülőföldjétől. Haláláig dolgozott a kisebbség kultúrájának, hagyományaiknak megmentésén.

A kerecsendi Cigány Kisebbségi Önkormányzat minden év decemberében adja át a község szülöttéről elnevezett Mészáros György-díjat. A cigány lakosság szavazatai alapján a díjat olyan személyeknek ítélik oda évről évre, akik sokat tettek községükben a cigányok felemelkedése érdekében.

SZÁLLODA U 5. SZ.
Irodaház
(SZOT Heves megyei Székháza)

Az irodaház előtt látható Búza Barna alkotása, az Olajfúró munkás szobra, amelyet 1979 októberében avattak fel.


Forrás

Irodalom

 • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
 • Csiffáry Gergely: Történelmi emlékhelyek Heves megyében. Eger, 1985
 • Hekeli Sándor: Jogerősen, öt esztendeje: Szubjektív sorok M. Gy.-ról [online]
 • Ilosvai Ferenc: Formabontó életet élt: Mészáros György emlékére. = A Heves Megyei Nap 1997. február 8. [online]
 • Papp János (szerk.): Heves megye a jubileum tükrében „25”. Eger, 1976
 • Sugár István: A cigányság kutató = Népújság. 1981.márc. 26.
 • Szacsuri István: Az egri Park szálló történet : Ötven év krónikája = Hevesi Szemle. 1979. június 2.
 • Szádeczky Kornélia-Niskolczi László-Szacsuri István: A Hotel Eger és Park históriája. Eger, 2007
 • Tervezik: Folyosó a Park Szálló és a Hotel Eger között = Népújság. 1966. febr. 12.
 • Varga István, Cs.: "...vagy az ügyet mented...": Portrévázlat Mészáros Györgyről = Népújság. 1990. január 11.
 • Vekerdi József: A magyarországi cigány kutatások története. Debrecen, 1982

Képek

1. kép, A Park Szálló Szálloda utcai része
2-3. kép, Az 1963-ban átadott Hotel Eger épülete
In.: Papp János i. m.
4. kép, A Park Szálló és a Hotel Eger együttese korabeli képeslapon
5. kép, Az 1963-ban átadott Hotel Eger kék majolikás külső burkolata
In.: Szádeczky [et al.] i. m.
6. kép, A két szállodát összekötő folyosó
7. kép, Az 1982-ben átépített és felújított Hotel Eger
8-9. kép, A Hotel Eger épülete napjainkban
10. kép, A Hotel Eger és Parkhoz tartozó Bowling Söröző
11. kép, Lakóház, melyben Mészáros György élt
12. kép, Mészáros György (1933-1992)
In.: Hekeli i. m.
13. kép, A Magyar Nyelvtudományi Társaság által 1980-ban kiadott Magyarországi szinto cigányok. Történetük és nyelvük című műve
14. kép, Mészáros György emléktáblája
15. kép, Irodaház
16. kép, Búza Barna: Olajfúró munkás szobra

Írta és fényképezte: Kiss Adrien