Szarvas Gábor utca

Az utcanév története  ­­­­

A Szvorényi és az Arany János utcát összekötő újabb kialakítású utca.

Szarvas Gábor életrajza

Adán született 1832. március 22-én. A gimnázium első hat osztályát Baján végezte. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején nemzetőrnek jelentkezett, de fiatal kora miatt nem vették fel. Ezután Győrbe ment, ahol belépett a bencés rendbe, de 1852-ben érettségi után elhagyta rendtársait. Ezután jogot tanult Pesten, de iskoláit betegsége miatt nem fejezhette be. 1857-ben tanári oklevelet szerzett.

1858-ban Bartakovics Béla egri érsek kinevezte az egri ciszterci gimnáziumba póttanárnak. 1860 februárjában a bajai gimnáziumba helyezték át. Egri tartózkodása idején a Hölgyfutárba írt írásai élénk ötletességgel rajzolták meg a város életét (Egri levelek). Ugyanakkor a Bajai Közlöny és az Aldunai Lapok is közölte humoros írásait, az utóbbinak egy ideig társszerkesztője is volt.

1861-től 1869-ig Pozsonyban, majd Pesten volt tanár. 1871-ben a MTA levelező tagja lett. 1877-től súlyos gerincbajban, majd 1879-től szembetegségben szenvedett, hamarosan megvakult, ezért 1881-ben nyugdíjba ment. 1884-ben a MTA rendes tagja lett. 1895. október 12-én hunyt el Budapesten, a Kerepesi temetőben nyugszik.

Országos hírnévre nyelvészeti munkásságával tett szert. Az akadémia felkérésére munkatársaival 1872-ben megalapította a Magyar Nyelvőr című nyelvműveléssel foglalkozó folyóiratot. Munkatársai a korabeli magyar nyelvtudomány legjelesebb képviselői voltak: Munkácsy Bernát, Simonyi Zsigmond és Szinnyei József. Határozottan állást foglaltak az erőszakos nyelvújítás és a nyelvben található idegenszerű fordulatok ellen.

Budenz Józseffel és Szilády Áronnal szerkesztette a Nyelvemléktár köteteit. A magyar igeidők című munkájával (1872) akadémiai jutalmat nyert. Simonyi Zsigmonddal együtt szerkesztette a Magyar nyelvtörténeti szótárat. Görög és latin szerzők műveiből is fordított.

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Forrás

Irodalom


Képek

1. kép, Szarvas Gábor portréja
Wikipédia  -URL
2. kép, Szobra az Akadémia épülete előtt
PBase (Németh Ákos felvétele) - URL
3. kép, Sírja a Kerepesi temetőben

Írta és fényképezte: Sztahó Eszter