Szarvas tér

A tér nevének története ­­­­

A 18. század végén lebontott Maklári-kapu előtti tér, amelybe az alábbi utcák futnak: Mekcsey, Diófakút, Maklári, Kertész, Frank Tivadar, Almagyar utca. Itt állt a Szarvas fogadó, illetve a Szarvas laktanya, amiről a nevét kapta. Az 1940-es években Hitler tér a neve. Régebben a mai Mekcsey utcát Szarvas utcának hívták.

Látnivalók

SZARVAS TÉR 1.
Szarvas fogadó

A 19. század első harmadában épült klasszicista stílusban. L alaprajzú, egyemeletes, két utcára néző sarokház, udvarán 20. századi épületekkel. A földszinten a helyiségek boltozatosak, az emeleten síkfödémesek. Régebbi alakjában Francz József kőművesmester építette 1785-ben, majd 1830 körül kibővítették, átépítették.

A Szarvas fogadó díszterme adott otthont az Egerbe látogató színtársulatokat, mivel a városnak állandó színházépülete a 19. század elején nem volt. Déryné Széppataky Róza is játszott a Szarvas fogadóban, így írt útinaplójában:

Így indultunk el Hatvanból először Egerbe, s ott megállapodtunk egypár előadásra, keresztül utaztunkban. De oly szíves fogadásban részesült a társaság, hogy sokkal több ideig időztünk ott, mint előbb szándékunk volt. A sok meghívásnak: ebédekre, pincékbe, ozsonnákra, vacsorákra nem volt szünete. Ez előttünk új dolog volt. Pesten az ilyesekben nem részesültünk soha.

Később, az 1840-es évektől az előadásokat a Kaszinó épületében tartották. A fogadót 1860-ban a Kincstár vette birtokba és egészen az 1950-es évekig kaszárnyaként működtette. Például itt állomásozott a 14. honvéd gyalogezred ezredtörzse.

1958-ban a Budafoki Baromfifeldolgozó Vállalat tulajdonába került, az épületben lakásokat alakítottak ki. Később turistaszálló működött a falai között. Jelenleg a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye működik az épületben.


Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
  • Déryné emlékezési (szerk. Réz Pál). Bp., 1955. [1. köt., p. 240.]
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • A magyar királyi „Dobó István” 14. honvéd gyalogezred [elektronikus dokumentum]
  • Nagy József: Eger története. Bp., 1978
  • Voit Pál: Heves megye műemlékei II. Bp., 1972

Képek

1. kép, A Szarvas kaszárnya
2. kép, A Szarvas térről induló Maklári út
3. kép, A Szarvas tér valamikor az 50-es, 60-as években
Eger régen (Facebook-oldal)
4. kép, A Szarvas fogadó
In.: Voit Pál i. m., p. 490.


Írta és fényképezte: Balázs Norbertné