Vályi István utca

Az utcanév története ­­­­

Az utca a Csákóban a Lájer Dezső utcát köti össze a Bajza utcával. Korábban Bakócz Tamás egri püspök nevét viselte, így szerepel az 1930-as Eger-térképen, akkor (a térkép régi utcaneveit idézve) a Határ utcát és a Lord Rothermere utcát kötötte össze.

Vályi István életrajza

1875-ben született. Az érseki nyomda dolgozójaként került kapcsolatba a munkásmozgalommal. 1900-ban megszervezte a Nyomdai Munkások Egri Szakegyletét. 1903-ban a nyomdászok első országos kongresszusán az egri nyomdászok küldötte volt. 1903 őszén megszervezte a Szociáldemokrata Párt megyei szervezetét, amelynek titkára is lett. 1906-ban nézetei miatt az érseki nyomdából elbocsátották.

Az 1918-as októberi események egyik vezetője volt a városban. 1919-ben a Tanácsköztársaság győzelme után az egri Munkástanács tagja lett, részt vett a Tanácsok Országos Kongresszusán is áprilisban. A Kommün bukása után letartóztatták, egy éves börtönbüntetést kapott, majd internálták. 1942-ben hunyt el.

A Frank Tivadar utca 4. számú ház falán volt a Vályi István-emléktábla, amelyet 1979-ben helyeztek el.

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2., köt. A belterület nevei. Eger, 1973
  • Csiffáry Gergely: Történelmi emlékhelyek Heves megyében. Eger, 1985
  • Nagy József: Eger története. Bp., 1978

Képek

1-2. kép, Utcarészlet

Írta és fényképezte: Horváthné Farkas Ildikó