Vincellériskola utca

Az utcanév története ­­­­

A Lajosvárosban a Mátyás király útról vezet nyugat felé. Az 1930-as Eger-térképen Vincellér utca a neve.

Látnivalók

Heves Megyei Levéltár (volt Vincellériskola)

1898-ban alapították az egri Vincellériskolát, mely az egri Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet jogelődje volt. Az iskolába az ország minden részéből érkeztek földművesek és szőlősgazdák, bár kisebb arányban iparosok és diákok is találhatók a felvettek között. Rendszeresen október elején indult a tanév, s a tanulók két év múltán július végén vagy augusztus folyamán kapták meg a végbizonyítványt.

Az intézmény az egész ország területéről fogadott hallgatókat. Az első világháború éveiben az oktatás szünetelt, csupán 1920. szeptember 15-én iratkozhattak be az első növendékek. A tantárgyak keveset változtak a háború előtti időkhöz képest: szőlőtermesztés, borászat, kerti munkák. A konyhakertészet mellett már volt virágkertészet is.

A második világháborút követően 1946. augusztus 14-én adtak ki ismét végbizonyítványt a Magyar Szőlészeti és Borászati Szakiskolában. Az intézmény 1947. július 25-én fejezte be működését, az államosítás után csak 1949 októberében indulhatott meg újra az oktatás. Egy évig mezőgazdasági gimnáziumként, majd 1952-ig mint hároméves mezőgazdasági technikum működött. 1954 és 1958 között az iskolában négyéves mezőgazdasági technikum működött növénytermesztési és állattenyésztési tagozattal.

1956-ban a technikus képzés mellett megkezdődött a kertész szakiskolai képzés. 1960-tól a szakiskolai képzéssel párhuzamosan beiskolázásra kerültek az első szakmunkásképző osztályok. Az iskola szőlőtermesztő és borkezelő, gyümölcstermelő, valamint zöldségtermelő szakmunkások képzését kezdte meg 3 éves időtartammal. 1968-ban először indult a dísznövénykertész szakma. 1969-ben beindították a sütő szakmunkásképzést, majd más élelmiszeripari szakmák oktatását.

Az oktatás korszerűsítése a nyolcvanas években indult meg igazán, a rendszerváltás után pedig igyekeztek figyelembe venni a megváltozott körülmények kínálta lehetőségeket és elvárásokat, valamint az egri borvidék jellegéből adódó sajátosságokat.

A 2003/2004-es tanévtől az egri Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép és Szakképző Iskola, valamint a Mezőgazdasági Szakközépiskola összevonásra került. A 2003/2004-es tanévet a két iskola egy intézményként kezdte meg, Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola néven.

A Vincellériskola egykori épületét az 1980-as években felújították, 1989-ben a Heves Megyei Levéltár költözött ide. Az utcában található az Egri Tűzoltóság központja, valamint az Egri Nyomda.

Türk Frigyes így írt a „Borovszky”-ban az iskoláról: „A vasúti állomáson alúl eső villamtelepen túl, a hatvani országút mellett, az állami vinczellériskolához érünk. Itt nevelték azt a munkás hadsereget, mely az egri föld ősjogát visszavívta és az istenostorától letépett szőlőkoszorút Eger határára visszaállította.”

Veress István Heves vármegye gazdasági viszonyait ismertetve az alábbi fejezetet írta a megyei borászati intézményekről a “Borovszky”-ba:

„Heves vármegye szőlészetének kiváló fontosságát a m. kir. földmívelési minisztérium is elismerte, midőn 1890-ben Egerben ker. szől. és bor. felügyelőséget állított fel, kinevezvén arra Ferk Miklóst. 1897-ben állították fel Egerben a vinczellér-iskolát, melynek igazgatója előbb Egey Szilárd, utóbb Kiss Ernő, a ker. felügyelői teendőket is ellátta. A vinczellér-iskola kétéves tanfolyamán állandóan 25-30 növendék nyer többnyire teljesen ingyen-kiképzést. Az igazgatónak a tanításban 2-3 tisztviselő segédkezik; a tanításra két tanterem és egy laboratórium szolgál. A telep 27 kat. hold, ebből 15 hold amerikai telep, 6 hold termő szőlő, 6 hold oltvány és faiskola, park, konyhakert és belsőség; e területen a növendékeket gyakorlatilag kiképezik. A telep bortermése palaczkozható (3-4 éves); érettségéig az állami pinczében van elhelyezve.”


Forrás


Irodalom

Képek

1. kép, A Magyar Királyi Vinczellériskola
2. kép, Az iskola épülete egy régi képeslapon
3. kép, Az iskola korabeli udvara
URL: 
4. kép, Az egri tűzoltóság
5. kép, Utcarészlet

Írta és fényképezte: Horváthné Farkas Ildikó